25 jan 2016 12:53

25 jan 2016 15:00

"Han är oskyldig"

LISA-MORDET: Advokaten ifrågasatte polisutredningen

– Min klient är oskyldig och ska försättas på fri fot. Det var advokat Inger Rönnbäcks yrkade i slutanförandet där hon också tog upp att han har alibi och att det saknas spår från honom på Lisa. Rönnbäck kritiserade också polisens arbete och lyfte fram andra möjliga gärningsmän.

På måndagsförmiddagen inleddas den sjunde och sista rättegångsdagen i hovrätten gällande mordet på den 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Detta är dagen då försvaret, åklagaren och målsägandebiträdet ska hålla sina slutanföranden.

Advokat Inger Rönnbäck inledde. Och precis som i tingsrätten gick hon hårt åt det mesta, hon kritiserade polisens arbete med förundersökningen, hur man pressat och hotat framför allt Bilevicius hustru, att man direkt fokuserade bara på hennes klient, bror och fru och därmed inte såg möjligheterna till andra möjliga gärningsmän, Rönnbäck pekade återigen på Nerijus bror. Att man inte undersökte alla tips som kom in.

”Bestämde sig tidigt”

– Polisen måste ju klara upp mordet, det var kravet, man ville ha en mördare. Man bestämde sig tidigt för min klient och efter det har man inte gjort så mycket mer.

Hon kallade polisen för lamslagen dagarna efter Lisas försvinnande, man lät militären ta över sökandet, hävdade Rönnbäck.

– Det är mycket konstigt detta ärendet, det är lite Twin Peaks över det hela. Mycket som vi inte förstår och förmodligen heller aldrig kommer att få svar på.

Hon kommenterade de dna-bevis som finns i ärendet. Bilevicus dna finns ju på Lisa Holms kläder.

– Man får inte ha en övertro på dna. det kan ju ha kontaminerats, eller så kan misstag ha begåtts i hanteringen.

Överväg undersökning

Rönnbäck ifrågasatte också vad som inte gjorts i utredningen, exempelvis har polisen inte sökt igenom kaféet i Blomberg där Lisa arbetade, man har inte sökt efter fingeravtryck på de av Lisas tillhörigheter som hittades.

Advokaten menade också att flera av åklagarens vittnen i ärendet inte kom med något avgörande. Hon ifrågasatte både rättsläkaren, den professor som vittnade om sexualsadism, polisen från gärningsmannaprofilgruppen och flera andra.

Hon yrkade att Nerijus Bilevisus frikänns och att han försätts på fri fot omedelbart, ett yrkande som hovrätten kommer att ta ställning till under dagen.

– Han har alibi, inte bara från hustrun utan också ett annat vittne.

Rönnbäck framförde också till hovrätten att om domstolen anser att han har begått den åtalade gärningen bör man överväga en rättspsykiatrisk undersökning genomföras.

– Eftersom han är så lugn och brottet så bestialiskt och brutalt.

På måndagsförmiddagen inleddas den sjunde och sista rättegångsdagen i hovrätten gällande mordet på den 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Detta är dagen då försvaret, åklagaren och målsägandebiträdet ska hålla sina slutanföranden.

Advokat Inger Rönnbäck inledde. Och precis som i tingsrätten gick hon hårt åt det mesta, hon kritiserade polisens arbete med förundersökningen, hur man pressat och hotat framför allt Bilevicius hustru, att man direkt fokuserade bara på hennes klient, bror och fru och därmed inte såg möjligheterna till andra möjliga gärningsmän, Rönnbäck pekade återigen på Nerijus bror. Att man inte undersökte alla tips som kom in.

”Bestämde sig tidigt”

– Polisen måste ju klara upp mordet, det var kravet, man ville ha en mördare. Man bestämde sig tidigt för min klient och efter det har man inte gjort så mycket mer.

Hon kallade polisen för lamslagen dagarna efter Lisas försvinnande, man lät militären ta över sökandet, hävdade Rönnbäck.

– Det är mycket konstigt detta ärendet, det är lite Twin Peaks över det hela. Mycket som vi inte förstår och förmodligen heller aldrig kommer att få svar på.

Hon kommenterade de dna-bevis som finns i ärendet. Bilevicus dna finns ju på Lisa Holms kläder.

– Man får inte ha en övertro på dna. det kan ju ha kontaminerats, eller så kan misstag ha begåtts i hanteringen.

Överväg undersökning

Rönnbäck ifrågasatte också vad som inte gjorts i utredningen, exempelvis har polisen inte sökt igenom kaféet i Blomberg där Lisa arbetade, man har inte sökt efter fingeravtryck på de av Lisas tillhörigheter som hittades.

Advokaten menade också att flera av åklagarens vittnen i ärendet inte kom med något avgörande. Hon ifrågasatte både rättsläkaren, den professor som vittnade om sexualsadism, polisen från gärningsmannaprofilgruppen och flera andra.

Hon yrkade att Nerijus Bilevisus frikänns och att han försätts på fri fot omedelbart, ett yrkande som hovrätten kommer att ta ställning till under dagen.

– Han har alibi, inte bara från hustrun utan också ett annat vittne.

Rönnbäck framförde också till hovrätten att om domstolen anser att han har begått den åtalade gärningen bör man överväga en rättspsykiatrisk undersökning genomföras.

– Eftersom han är så lugn och brottet så bestialiskt och brutalt.