25 jan 2016 16:42

25 jan 2016 16:42

Köp bör prövas i rätten

SKÖVDE: Sverigedemokraterna hävdar att kommunen pressats till Billingehus affär.

Sverigedemokraterna i Skövde, med riksdagsman Josef Fransson i spetsen, ifrågasätter kommunens ambition att köpa anläggningar av Billingehus. Man menar att kommunledningen pressats till uppgörelsen och utesluter inte att affären kan bli rättsligt prövad.

SD och Josef Fransson är lättade över beslutet att Billingehus inte kommer att bli förläggning åt flyktingar.

Man menar att ett 1 000 tal flyktingar på Billingens fritidsområde inte bara skulle förändra Skövde stad, utan också få långtgående konsekvenser för hela området.

– Varje politiker inser att det skulle vara förödande för Skövde och hela Billingens fritidsområde, säger Josef Fransson, SD.

Deras oro nu gäller istället själva affärsidén. Josef Fransson och SD gruppen i kommunfullmäktige menar att kommunledningen kommer att betala ett överpris, för som de menar, ”mer eller mindre värdelösa anläggningstillgångar”.

Den tänkta affären gäller köp av utomhusbadet, Blåhallen samt pulkabacken till ett pris av 45 miljoner kronor.

– Dilemmat är att skattebetalarna i Skövde skinnas på pengar, säger han. Kommunen har pressats till uppgörelsen.

– Kommunledningen har haft Skövdebornas bästa för ögonen, så det faller ingen skugga över dem, säger Josef Fransson. Skulle köpet gå igenom så blir det nog föremål för en rättslig prövning.

– Jag tror i så fall att beslutet kommer att rivas upp, säger han.

SD och Josef Fransson är lättade över beslutet att Billingehus inte kommer att bli förläggning åt flyktingar.

Man menar att ett 1 000 tal flyktingar på Billingens fritidsområde inte bara skulle förändra Skövde stad, utan också få långtgående konsekvenser för hela området.

– Varje politiker inser att det skulle vara förödande för Skövde och hela Billingens fritidsområde, säger Josef Fransson, SD.

Deras oro nu gäller istället själva affärsidén. Josef Fransson och SD gruppen i kommunfullmäktige menar att kommunledningen kommer att betala ett överpris, för som de menar, ”mer eller mindre värdelösa anläggningstillgångar”.

Den tänkta affären gäller köp av utomhusbadet, Blåhallen samt pulkabacken till ett pris av 45 miljoner kronor.

– Dilemmat är att skattebetalarna i Skövde skinnas på pengar, säger han. Kommunen har pressats till uppgörelsen.

– Kommunledningen har haft Skövdebornas bästa för ögonen, så det faller ingen skugga över dem, säger Josef Fransson. Skulle köpet gå igenom så blir det nog föremål för en rättslig prövning.

– Jag tror i så fall att beslutet kommer att rivas upp, säger han.