25 jan 2016 14:36

26 jan 2016 09:40

Ny rapport om bostadsbehovet för studenter

HÖGSKOLAN

Det behövs ytterligare 300 nya studentboenden de kommande åren.
Det framgår av en ny rapport som presenterades under måndagen.
– Den bekräftar det bostadsbehov som vi vet finns. Det är ett jättestort tryck på nya bostäder generellt men studenterna är väldigt viktiga för Skövde. Det är bra att vi tillsammans gör en likvärdig bedömning, säger Dan Sandén, vd för Skövdebostäder.

Rapporten under namnet ”Organiserat studentboende i Skövde” presenterades under måndagen.

Av den framgår det att det i dag saknas omkring 300 lägenheter eller studentrum för att möta behovet som finns bland Högskolan i Skövdes studenter de kommande fem till tio åren.

– Bristen som vi har identifierat nu handlar om drygt 200 studentlägenheter plus mellan 40 och 100 nya möblerade lägenheter för läkarstudenter och annat. Därför är vi redan i gång med den planeringen, säger Dan Sandén som är vd för Skövdebostäder.

Redan på gång

– Vi är i gång med 150 ungdomsbostäder på Ekedal och planerar för ytterligare ungefär 100 rena studentlägenheter. Vi jobbar hårt för att få fram de här nya lägenheterna. Vi har en gemsam målbild både vi, kommunen och högskolan. Det känns väldigt bra, fortsätter han.

Det är Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde, Basfast väst och Studentkåren i Skövde som gemensamt har tagit fram den här rapporten.

– Tillsammans gör vi bättre bedömningar än vad en part gör från sitt håll. Att man är överens om tagen borgar ju för att man kommer fram snabbare också. Vi har samarbetat tidigare men nu har vi gjort det mer strukturerat och offensivt för att få fram en gemensam bild. Det känns väldigt bra att vi kan samverka. Att det blir offentligt och officiellt hur läget är underlättar inte minst för kommunen i sin stadsplanering när de får en korrekt bild, säger Sandén.

Skövdebostäder har i dag omkring 5 000 lägenheter och av dessa är 874 dedikerade till studenter.

Totalt finns det i dagsläget 1 035 studentbostäder i Skövde och 2014 var det drygt 3 000 programstudenter på campus.

Viktigt med riktmärke

Sigbritt Karlsson är rektor för Högskolan i Skövde och hon är jätteglad över den dialog som nu har utmynnat i rapporten.

– Det viktigaste är att vi har enats om ett rikmärke om hur stor andel av de nya studenterna som vi vill erbjuda bostäder. Vi har en stor ambition att i framtiden öka antalet internationella studenter, säger hon.

– 40 procent av våra programstudenter ska kunna erbjudas boende. Det är en utmaning för Skövdebostäder och andra som bygger i Skövde. Vi jobbar ju med vår utmaning vilket handlar om att erbjuda attraktiva utbildningar för studenterna. Vi har lyckats väldigt väl med det. Vi ser att fler studenter utanför Skaraborg söker sig till oss, då vill vi gärna också kunna erbjuda en bra boendemiljö, fortsätter Sigbritt Karlsson.

Rapporten under namnet ”Organiserat studentboende i Skövde” presenterades under måndagen.

Av den framgår det att det i dag saknas omkring 300 lägenheter eller studentrum för att möta behovet som finns bland Högskolan i Skövdes studenter de kommande fem till tio åren.

– Bristen som vi har identifierat nu handlar om drygt 200 studentlägenheter plus mellan 40 och 100 nya möblerade lägenheter för läkarstudenter och annat. Därför är vi redan i gång med den planeringen, säger Dan Sandén som är vd för Skövdebostäder.

Redan på gång

– Vi är i gång med 150 ungdomsbostäder på Ekedal och planerar för ytterligare ungefär 100 rena studentlägenheter. Vi jobbar hårt för att få fram de här nya lägenheterna. Vi har en gemsam målbild både vi, kommunen och högskolan. Det känns väldigt bra, fortsätter han.

Det är Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde, Basfast väst och Studentkåren i Skövde som gemensamt har tagit fram den här rapporten.

– Tillsammans gör vi bättre bedömningar än vad en part gör från sitt håll. Att man är överens om tagen borgar ju för att man kommer fram snabbare också. Vi har samarbetat tidigare men nu har vi gjort det mer strukturerat och offensivt för att få fram en gemensam bild. Det känns väldigt bra att vi kan samverka. Att det blir offentligt och officiellt hur läget är underlättar inte minst för kommunen i sin stadsplanering när de får en korrekt bild, säger Sandén.

Skövdebostäder har i dag omkring 5 000 lägenheter och av dessa är 874 dedikerade till studenter.

Totalt finns det i dagsläget 1 035 studentbostäder i Skövde och 2014 var det drygt 3 000 programstudenter på campus.

Viktigt med riktmärke

Sigbritt Karlsson är rektor för Högskolan i Skövde och hon är jätteglad över den dialog som nu har utmynnat i rapporten.

– Det viktigaste är att vi har enats om ett rikmärke om hur stor andel av de nya studenterna som vi vill erbjuda bostäder. Vi har en stor ambition att i framtiden öka antalet internationella studenter, säger hon.

– 40 procent av våra programstudenter ska kunna erbjudas boende. Det är en utmaning för Skövdebostäder och andra som bygger i Skövde. Vi jobbar ju med vår utmaning vilket handlar om att erbjuda attraktiva utbildningar för studenterna. Vi har lyckats väldigt väl med det. Vi ser att fler studenter utanför Skaraborg söker sig till oss, då vill vi gärna också kunna erbjuda en bra boendemiljö, fortsätter Sigbritt Karlsson.