25 jan 2016 12:06

25 jan 2016 12:06

Svevia bygger om korsning

HUSEBY: Cirkulationsplats klar i höst

Svevia får uppdraget att bygga om Husebykorsningen till en cirkulationsplats för att höja säkerheten och framkomligheten.

Uppdraget är värt 11 miljoner kronor och beräknas komma i gång nu under våren. Enligt ett pressmeddelande från Svevia är projekteringen i full gång.

– Det här är en lösning som jag tror många ser fram emot. Därför vill jag också gärna tro att trafikanterna under byggtiden visar hänsyn mot våra fordon och medarbetare på vägen, säger Svevias projektchef Henrik Rasila.

Uppdraget är värt 11 miljoner kronor och beräknas komma i gång nu under våren. Enligt ett pressmeddelande från Svevia är projekteringen i full gång.

– Det här är en lösning som jag tror många ser fram emot. Därför vill jag också gärna tro att trafikanterna under byggtiden visar hänsyn mot våra fordon och medarbetare på vägen, säger Svevias projektchef Henrik Rasila.