25 jan 2016 20:57

25 jan 2016 20:58

Tuvas förslag om cykling vann gehör

SKÖVDE: Flera medborgarförslag till Kommunfullmäktige

Motioner om cykelstrategi, ekologisk mat, samt gratis buss. Man kan gott konstatera att Skövde kommunfullmäktiges första möte för året höll en tydlig miljöprofil. Miljöpartiet hade flera motioner på miljötemat, men inga av dessa fick bifall i fullmäktige.

Jasmin Vizlin har för Miljöpartiet lämnat en motion om 100 procent ekologisk mat i Skövde kommun år 2025. Servicenämnden, som var en remissinstans, yrkade dock på avslag.

De säger att kommunen redan har drygt 26 procent ekologiskt livsmedel, då inom de ekonomiska ramar som finns. Det finns också en brist på vissa eko-varor.

Kommunfullmäktige beslöt att avslå motionen, och lika illa gick det för Miljöpartiets motion om gratis buss i Skövde. Här ville MP att man ska ha en gratis bussdag i veckan, samt en lördag i månaden. Projektet skulle sedan utvärderas efter ett år. Men även här fick man avslag på sin motion av fullmäktige.

Tuva Rutberg, 14år, fick däremot framgång med sitt medborgarförslag om cykling, hon har föreslagit en miljödag i Skövde där man ska få så många som möjligt att cykla eller åka kollektivt.

– Tuva har lämnat in ett bra förslag och det ligger i linje med vår kommande cykelstrategi, sa Leif Walterum (C). Men hur och när får vi återkomma till.

Boulognersjön var också föremål för ett förslag från en privatperson, som via sitt medborgarförslag vill ha en digitalskylt vid sjön. Skylten skulle visa badvattentemperatur med mera. Det blev dock avslag för det önskemålet.

Men kommunstyrelsen säger sig ändå se positivt på förslaget, men vill inte agera nu utan tar med sig idén till framtida planering och utveckling av badet i Boulognerskogen.

Ett önskemål gällande trafiken på Djupedalsvägen på Östermalm hade också skickats in. Här vill förslagsställaren få en bättre trafiksituation med cykelbana och parkeringsfickor.

Här beslutade man sig för att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen.

Jasmin Vizlin har för Miljöpartiet lämnat en motion om 100 procent ekologisk mat i Skövde kommun år 2025. Servicenämnden, som var en remissinstans, yrkade dock på avslag.

De säger att kommunen redan har drygt 26 procent ekologiskt livsmedel, då inom de ekonomiska ramar som finns. Det finns också en brist på vissa eko-varor.

Kommunfullmäktige beslöt att avslå motionen, och lika illa gick det för Miljöpartiets motion om gratis buss i Skövde. Här ville MP att man ska ha en gratis bussdag i veckan, samt en lördag i månaden. Projektet skulle sedan utvärderas efter ett år. Men även här fick man avslag på sin motion av fullmäktige.

Tuva Rutberg, 14år, fick däremot framgång med sitt medborgarförslag om cykling, hon har föreslagit en miljödag i Skövde där man ska få så många som möjligt att cykla eller åka kollektivt.

– Tuva har lämnat in ett bra förslag och det ligger i linje med vår kommande cykelstrategi, sa Leif Walterum (C). Men hur och när får vi återkomma till.

Boulognersjön var också föremål för ett förslag från en privatperson, som via sitt medborgarförslag vill ha en digitalskylt vid sjön. Skylten skulle visa badvattentemperatur med mera. Det blev dock avslag för det önskemålet.

Men kommunstyrelsen säger sig ändå se positivt på förslaget, men vill inte agera nu utan tar med sig idén till framtida planering och utveckling av badet i Boulognerskogen.

Ett önskemål gällande trafiken på Djupedalsvägen på Östermalm hade också skickats in. Här vill förslagsställaren få en bättre trafiksituation med cykelbana och parkeringsfickor.

Här beslutade man sig för att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen.