25 jan 2016 06:00

25 jan 2016 06:00

Vill säkerställa rättssäkerheten

VÅRD OCH OMSORG: Skövde kommun driver fallet vidare

Kommunen väljer att gå vidare med fallet eftersom man vill ha ett inriktningsbeslut inför framtida ärenden.

Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, menar att man begär prövningstillstånd för att få en inriktning inför framtiden.

– Grunden är att det här är ett stort åtagande och vi vill ha vägledning. Vi vill pröva det här fallet så långt det går för att få ett säkert och slutligt ställningstagande, och en inriktning inför framtida ärenden.

– Jag anser att det är orimligt att skolan ställer krav på boende, och det är inte självklart att man har rätt till det. Det finns grund för att vi kan se det här som ett nytt beslut.

Är det rimligt att en funktionshindrad ungdom ska pendla fyra timmar per dag?

– Jag kan inte gå in i det enskilda fallet utan att bryta sekretessen.

Theres Sahlström, (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, ger samma besked.

– När man väljer att överklaga så finns det oklarheter och vi vill ha ett klarläggande inför framtida beslut.

– Vi vill säkerställa rättssäkerheten för alla.

Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, menar att man begär prövningstillstånd för att få en inriktning inför framtiden.

– Grunden är att det här är ett stort åtagande och vi vill ha vägledning. Vi vill pröva det här fallet så långt det går för att få ett säkert och slutligt ställningstagande, och en inriktning inför framtida ärenden.

– Jag anser att det är orimligt att skolan ställer krav på boende, och det är inte självklart att man har rätt till det. Det finns grund för att vi kan se det här som ett nytt beslut.

Är det rimligt att en funktionshindrad ungdom ska pendla fyra timmar per dag?

– Jag kan inte gå in i det enskilda fallet utan att bryta sekretessen.

Theres Sahlström, (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, ger samma besked.

– När man väljer att överklaga så finns det oklarheter och vi vill ha ett klarläggande inför framtida beslut.

– Vi vill säkerställa rättssäkerheten för alla.