26 jan 2016 17:17

26 jan 2016 18:28

Pengarna räcker inte för sjukhusets uppdrag

SKARABORG: Risk - och konsekvensanalys om Skas ekonomi

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med Skaraborgs sjukhus gjort en risk- och konsekvensanalys.
– Vi kan inte ha en budget som inte fungerar, säger östra nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Orsaken till analysen är enkel. Pengarna som Skas får i överenskommelsen med östra nämnden, som fördelar regionbidraget, räcker inte till för att klara uppdraget. Inte heller kan Skaraborg räkna med ökad andel av regionbidraget.

Svårt läge

– Vi har inte tillräcklig befolkningsökning. Även om resursfördelningsmodellen inte är klar, behöver vi ta sikte på att komma in i en budget som räcker till, säger Gunilla Druve Jansson (C).

I risk och konsekvensanalysen beskrivs det hur det ser ut med ekonomi, personal och produktion. I mångt och mycket handlar det om ett problematiskt läge. Att Skas kostnader under 2016 kommer att överstiga budgeten med fem miljoner kronor per månad säger mycket om situationen. Det finns redan beslut om sparåtgärder, ytterligare åtgärder angående vårdplatser och ambulansverksamheten är på gång.

– Det måste tas större steg. Risk- och konsekvensanalysen är ett avstamp för det fortsatta arbetet. Nu får sjukhuset gå vidare i tät dialog med oss.

Tveksam

Östra nämnden är tveksam till Skaraborgs kommunalförbunds planer att starta en stödfunktion till ungdomar med missbruksproblem och deras föräldrar. En utredning föreslår att en verksamhet, för ungdomar som är i behov av vård och stöd, startas i Skaraborg. Kostnaden beräknas till drygt 4,3 miljoner kronor och regionen föreslås stå för drygt 2,2 miljoner.

– Det är säkert ett bra projekt men vi kan inte gå in med nya pengar, när läget är så utsatt.

Mat och rörelse

Däremot tog nämnden beslut om att finansiera bildningsförbundets satsning på att öka medvetenheten kring mat och rörelse.

Orsaken till analysen är enkel. Pengarna som Skas får i överenskommelsen med östra nämnden, som fördelar regionbidraget, räcker inte till för att klara uppdraget. Inte heller kan Skaraborg räkna med ökad andel av regionbidraget.

Svårt läge

– Vi har inte tillräcklig befolkningsökning. Även om resursfördelningsmodellen inte är klar, behöver vi ta sikte på att komma in i en budget som räcker till, säger Gunilla Druve Jansson (C).

I risk och konsekvensanalysen beskrivs det hur det ser ut med ekonomi, personal och produktion. I mångt och mycket handlar det om ett problematiskt läge. Att Skas kostnader under 2016 kommer att överstiga budgeten med fem miljoner kronor per månad säger mycket om situationen. Det finns redan beslut om sparåtgärder, ytterligare åtgärder angående vårdplatser och ambulansverksamheten är på gång.

– Det måste tas större steg. Risk- och konsekvensanalysen är ett avstamp för det fortsatta arbetet. Nu får sjukhuset gå vidare i tät dialog med oss.

Tveksam

Östra nämnden är tveksam till Skaraborgs kommunalförbunds planer att starta en stödfunktion till ungdomar med missbruksproblem och deras föräldrar. En utredning föreslår att en verksamhet, för ungdomar som är i behov av vård och stöd, startas i Skaraborg. Kostnaden beräknas till drygt 4,3 miljoner kronor och regionen föreslås stå för drygt 2,2 miljoner.

– Det är säkert ett bra projekt men vi kan inte gå in med nya pengar, när läget är så utsatt.

Mat och rörelse

Däremot tog nämnden beslut om att finansiera bildningsförbundets satsning på att öka medvetenheten kring mat och rörelse.