27 jan 2016 13:24

27 jan 2016 13:24

"Allt är inte negativt"

SKARABORG: Temadag om arbetet för utsatta barn

Den sociala barn- och ungdomsvården ska utvecklas och samverkan ska bli bättre.
– Det är viktigt att kommunerna har en bra grundstruktur, säger Ulla-Stina Millton, Vårdsamverkan Skaraborg.

Under onsdagen samlades drygt 90 representanter från socialtjänst, skola, omsorg, primärvård och specialistsjukvård i Skaraborg för en temadag om uppdrag och ansvar för utsatta barn. Att se till att hela kedjan, bland annat socialtjänst, skola och sjukvård, fungerar är grundläggande.

Trycket var hårt sedan tidigare, men de senaste årens ökande flyktingström har ökat påfrestningarna.

– Det ser olika ut bland kommunerna i Skaraborg, men finns det bara struktur och riktlinjer så brukar det lösa sig, säger Ulla-Stina Millton, ordförande arbetsgruppen barn och unga Vårdsamverkan Skaraborg.

Regeringsuppdrag

Cecilia Grefve, som har ett regeringsuppdrag att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården, var en av föreläsarna under temadagen. Hon ska besöka 52 kommuner i landet och under en heldag gå igenom hur arbetet fungerar.

Under de avslutande utvärderingarna brukar det oftast handla om hur tillgången på personal ska säkras, arbetsmiljön, tiden för reflektioner och handledning samt hur samverkan fungerar.

– Det är en omfattande personalomsättning bland socialsekreterarna i stort sett varenda kommun. Det påverkar självklart kontinuiteten och förbättringsarbetet, säger Cecilia som kommer att besöka Skövde kommun under torsdagen.

Hon tillägger:

– Samtidigt innebär läget att det dyker upp många kreativa lösningar. Allt är inte negativt.

Kjerstin Bergman, samordnare vid Sveriges kommunal och landsting, SKL:

– Det finns ingen organisation som kan ta emot 35 000 barn under ett år, som kommunerna gjorde under 2015, utan att det märks.

Hennes kollega Åsa Furén Thulin betonar att det har gjorts regeländringar för att underlätta för kommunerna.

– Socionomkravet för vissa uppdrag är borta, vi jobbar enklare. Kanske är det så att en socialsekreterare inte ska behöva göra allt i ett ärende, vissa praktiska saker kan göras av andra.

Ulla-Stina Millton betonade att det mesta fungerar bra i Skaraborg.

– Vi är till för varenda barn, ska fortsätta jobba och vara så lika som möjligt.

Under onsdagen samlades drygt 90 representanter från socialtjänst, skola, omsorg, primärvård och specialistsjukvård i Skaraborg för en temadag om uppdrag och ansvar för utsatta barn. Att se till att hela kedjan, bland annat socialtjänst, skola och sjukvård, fungerar är grundläggande.

Trycket var hårt sedan tidigare, men de senaste årens ökande flyktingström har ökat påfrestningarna.

– Det ser olika ut bland kommunerna i Skaraborg, men finns det bara struktur och riktlinjer så brukar det lösa sig, säger Ulla-Stina Millton, ordförande arbetsgruppen barn och unga Vårdsamverkan Skaraborg.

Regeringsuppdrag

Cecilia Grefve, som har ett regeringsuppdrag att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården, var en av föreläsarna under temadagen. Hon ska besöka 52 kommuner i landet och under en heldag gå igenom hur arbetet fungerar.

Under de avslutande utvärderingarna brukar det oftast handla om hur tillgången på personal ska säkras, arbetsmiljön, tiden för reflektioner och handledning samt hur samverkan fungerar.

– Det är en omfattande personalomsättning bland socialsekreterarna i stort sett varenda kommun. Det påverkar självklart kontinuiteten och förbättringsarbetet, säger Cecilia som kommer att besöka Skövde kommun under torsdagen.

Hon tillägger:

– Samtidigt innebär läget att det dyker upp många kreativa lösningar. Allt är inte negativt.

Kjerstin Bergman, samordnare vid Sveriges kommunal och landsting, SKL:

– Det finns ingen organisation som kan ta emot 35 000 barn under ett år, som kommunerna gjorde under 2015, utan att det märks.

Hennes kollega Åsa Furén Thulin betonar att det har gjorts regeländringar för att underlätta för kommunerna.

– Socionomkravet för vissa uppdrag är borta, vi jobbar enklare. Kanske är det så att en socialsekreterare inte ska behöva göra allt i ett ärende, vissa praktiska saker kan göras av andra.

Ulla-Stina Millton betonade att det mesta fungerar bra i Skaraborg.

– Vi är till för varenda barn, ska fortsätta jobba och vara så lika som möjligt.