27 jan 2016 17:21

27 jan 2016 17:21

Ett steg närmare nytt Mode

KSAU

Skövde kommun kom i veckan ett steg närmare byggnationen av Regionens hus i kvarteret Mode.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade nämligen att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra ett samråd för förslag till en detaljplan för området.

– Vi är glada att vi kommit hit och kan gå ut och publicera planen, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

I höst hoppas man att detaljplanen ska kunna antas. Därefter är det dags att lämna in bygglovsansökan. Går allt som planerat kommer Regionens hus och parkeringshuset med upp mot 600 p-platser vara färdiga hösten 2018.

– Vi jobbar i takt, säger Jonsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade nämligen att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra ett samråd för förslag till en detaljplan för området.

– Vi är glada att vi kommit hit och kan gå ut och publicera planen, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

I höst hoppas man att detaljplanen ska kunna antas. Därefter är det dags att lämna in bygglovsansökan. Går allt som planerat kommer Regionens hus och parkeringshuset med upp mot 600 p-platser vara färdiga hösten 2018.

– Vi jobbar i takt, säger Jonsson.