27 jan 2016 13:08

27 jan 2016 13:08

Frias efter snabb övningskörning

NYHETER: Sonen körde i 180 km/h

Trots att 17-åringen övningskörde i 180 kilometer i timmen och körde över heldragen linje frias handledaren – hans mamma – i tingsrätten. Men två av domstolens ledamöter ville döma henne.

Enligt Skövdemamman startade allt med att en bil körde upp bredvid deras, någon i den bilen pekade finger åt dem och detta fick sonen att följa efter. Han kom upp i 180 km/h på riksväg 26 strax utanför Skövde. Mamman försökte få honom att sakta ner till tillåtna 100 km/h, men han var okontaktbar. Han körde också över en heldragen linje, men lyssnade inte på mammans uppmaningar. Sonen stannade först sedan poliser som sett ekipaget signalerade åt honom.

Åklagaren ansåg att mamman som handledare hade ansvar för körningen och hon erkände också de brott som hon åtalades misstänkt för – fortkörning och brott mot trafikförordningen. Men tingsrätten i Skövde friar mamman och menar att det visserligen är styrkt att hon som handledare har fört bilen i angivna hastighet och över linjen och att man som handledare är att anse som förare. Men däremot anser tingsrätten att sonen har brutit mot mammans uttryckliga instruktioner.

Hon har heller inte kunnat ingripa fysiskt utan att väsentligt riskera trafiksäkerheten ytterligare. Domstolen tycker därför inte att hon varit oaktsam och ogillar åtalet.

Men två domstolsledamöter ville döma kvinnan, detta eftersom hon inte vidtagit ytterligare åtgärder för att sonen skulle sänka farten.

Enligt Skövdemamman startade allt med att en bil körde upp bredvid deras, någon i den bilen pekade finger åt dem och detta fick sonen att följa efter. Han kom upp i 180 km/h på riksväg 26 strax utanför Skövde. Mamman försökte få honom att sakta ner till tillåtna 100 km/h, men han var okontaktbar. Han körde också över en heldragen linje, men lyssnade inte på mammans uppmaningar. Sonen stannade först sedan poliser som sett ekipaget signalerade åt honom.

Åklagaren ansåg att mamman som handledare hade ansvar för körningen och hon erkände också de brott som hon åtalades misstänkt för – fortkörning och brott mot trafikförordningen. Men tingsrätten i Skövde friar mamman och menar att det visserligen är styrkt att hon som handledare har fört bilen i angivna hastighet och över linjen och att man som handledare är att anse som förare. Men däremot anser tingsrätten att sonen har brutit mot mammans uttryckliga instruktioner.

Hon har heller inte kunnat ingripa fysiskt utan att väsentligt riskera trafiksäkerheten ytterligare. Domstolen tycker därför inte att hon varit oaktsam och ogillar åtalet.

Men två domstolsledamöter ville döma kvinnan, detta eftersom hon inte vidtagit ytterligare åtgärder för att sonen skulle sänka farten.