27 jan 2016 21:47

27 jan 2016 21:47

Oljelund talade om Nato

SKÖVDE: Föreläsning med Anders Oljelund om Nato lockade många

Sveriges förhållande till Nato var rubriken på det föredrag som diplomaten Anders Oljelund höll under onsdagskvällen. Natosamarbetet och ett eventuellt medlemskap diskuteras flitigt just nu, det kanske bidrog till att salen var fylld till sista plats.

Många hade sökt sig till årets första populärvetenskapliga café på Högskolan. Möjligen lockade ämnet och föredragshållaren lite extra i dessa tider.

Anders Oljelund har tidigare arbetat på Utrikesdepartementet, haft många utlandsuppdrag och var fram till 2003 ambassadör i Belgien. Han var också chef för den svenska Natodelegationen i Bryssel.

Nato

Nato diskuteras och debatteras i olika media, ska Sverige bli medlem eller ska samarbetet fortgå som tidigare. Frågan intresserar många människor.

Men så har det inte alltid varit konstaterar Anders Oljelund.

– Natofrågan har tidigare inte intresserat en bredare publik, och föredraget jag ska hålla har mer av en folkbildande karaktär. Jag kommer inte att propagera för olika åsikter, säger Oljelund.

Nato bildades år 1949 och tillkom utifrån en önskan av europeiska länder för att kunna bevara den amerikanska närvaron i Europa. När muren föll och Sovjetunionen upphörde såg man även slutet på Warszawapakten. Nu sökte sig i stället en del av de länderna till Nato.

Kalla kriget

Under det kalla kriget var aldrig Natotrupper i strid. Det var först 1995 som en militär operation genomfördes, enligt ett FN uppdrag skulle freden i Bosnien säkras.

Här deltog även Sverige med en bataljon.

År 1994 blev Sverige inbjudna av Nato till ett partnerskapsamarbete där man nu deltar tillsammans med ett 40-tal andra länder. I dagsläget har Nato 28 stycken medlemsländer.

Sverige har också via medlemskapet i EU blivit en deltagare i det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet.

Många hade sökt sig till årets första populärvetenskapliga café på Högskolan. Möjligen lockade ämnet och föredragshållaren lite extra i dessa tider.

Anders Oljelund har tidigare arbetat på Utrikesdepartementet, haft många utlandsuppdrag och var fram till 2003 ambassadör i Belgien. Han var också chef för den svenska Natodelegationen i Bryssel.

Nato

Nato diskuteras och debatteras i olika media, ska Sverige bli medlem eller ska samarbetet fortgå som tidigare. Frågan intresserar många människor.

Men så har det inte alltid varit konstaterar Anders Oljelund.

– Natofrågan har tidigare inte intresserat en bredare publik, och föredraget jag ska hålla har mer av en folkbildande karaktär. Jag kommer inte att propagera för olika åsikter, säger Oljelund.

Nato bildades år 1949 och tillkom utifrån en önskan av europeiska länder för att kunna bevara den amerikanska närvaron i Europa. När muren föll och Sovjetunionen upphörde såg man även slutet på Warszawapakten. Nu sökte sig i stället en del av de länderna till Nato.

Kalla kriget

Under det kalla kriget var aldrig Natotrupper i strid. Det var först 1995 som en militär operation genomfördes, enligt ett FN uppdrag skulle freden i Bosnien säkras.

Här deltog även Sverige med en bataljon.

År 1994 blev Sverige inbjudna av Nato till ett partnerskapsamarbete där man nu deltar tillsammans med ett 40-tal andra länder. I dagsläget har Nato 28 stycken medlemsländer.

Sverige har också via medlemskapet i EU blivit en deltagare i det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet.