27 jan 2016 17:22

27 jan 2016 17:22

Så fördelas flyktingstödet

KSAU: Statligt bidrag

Nu är det klart hur Skövde kommuns statliga flyktingstöd ska fördelas.

Riksdagen beslutade i höstas om att dela ut 8,33 miljarder till kommunerna i spåren av flyktingströmmen till Sverige. För Skövdes del blev summan 30,4 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden får totalt 6,5 miljoner kronor till grund- och gymnasieskolorna för 2015 och 2016.

– En kompensation för ökade kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Vidare får nämnden tre miljoner till satsningen på nyanlända lärare.

En miljon läggs på fritidsgårdarna så att de ska kunna ha öppet i sommar. Fyra miljoner satsas också på breddad kompetensförsörjning för att få de nya svenskarna i arbete.

Vuxenutbildningen får en miljon till nya SFI-lärare och 300 000 kronor går till överförmyndarenheten som fått ökade kostnader.

För att förbättra integrationen läggs också en miljon på ett digitaliseringspaket där man ska jobba fram till exempel samhällsorienterade mobilappar.

Hur resten av medlen, ungefär hälften, ska fördelas återkommer kommunen med.

Riksdagen beslutade i höstas om att dela ut 8,33 miljarder till kommunerna i spåren av flyktingströmmen till Sverige. För Skövdes del blev summan 30,4 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden får totalt 6,5 miljoner kronor till grund- och gymnasieskolorna för 2015 och 2016.

– En kompensation för ökade kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Vidare får nämnden tre miljoner till satsningen på nyanlända lärare.

En miljon läggs på fritidsgårdarna så att de ska kunna ha öppet i sommar. Fyra miljoner satsas också på breddad kompetensförsörjning för att få de nya svenskarna i arbete.

Vuxenutbildningen får en miljon till nya SFI-lärare och 300 000 kronor går till överförmyndarenheten som fått ökade kostnader.

För att förbättra integrationen läggs också en miljon på ett digitaliseringspaket där man ska jobba fram till exempel samhällsorienterade mobilappar.

Hur resten av medlen, ungefär hälften, ska fördelas återkommer kommunen med.