27 jan 2016 12:07

27 jan 2016 12:08

Skövdebo fick rätt i biltvist

ARN: Återförsäljare hävde köpeavtal

Allmänna reklamationsnämnden, Arn, ger en Skövdebo rätt till ersättning efter att denne fått sitt köpeavtal på en ny bil hävt av en bilfirma i Skövde på grund av en tvist om gällande LRF-rabatt.

Skövdebon beställde en ny bil hos företaget förra året och utnyttjade i samband med köpet sin LRF-rabatt på åtta procent, enligt avtalet mellan LRF och återförsäljaren.

Efter några dagar annullerade firman köpeavtalet med hänvisning till att det uppstått missförstånd mellan köparen och säljaren om gällande rabattnivåer.

Enligt firman hade Skövdebon beställt en modell som inte omfattades av avtalet med LRF-rabatten.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden menar Skövdebon att denne lämnat korrekt information om sin LRF-rabatt och att bilfirman har fel när det gäller tvisten om vilka modeller som omfattas av rabatten. Ingått avtal borde därmed ha fullföljts, anser kunden.

Erbjöds annan bil

Detta bestrids av bilfirman som anser att kunden inte lämnade korrekta uppgifter om sin rabatt och denna endast gällde ordinariepriser och inte kampanjbilar. Firman erbjöd även kunden en annan bil men denne valde senare att vända sig till en annan återförsäljare där priset blev något högre.

I sitt beslut anser Allmänna reklamationsnämnden att bilfirman, genom att inte leverera bilen som avtalat, gjort sig skyldigt till avtalsbrott som ger kunden rätt till skadestånd i form av ersättning för prisskillnad vid täckningsköp.

Arn rekommenderar firman att betala 6 696 kronor till Skövdebon i ersättning.

Skövdebon beställde en ny bil hos företaget förra året och utnyttjade i samband med köpet sin LRF-rabatt på åtta procent, enligt avtalet mellan LRF och återförsäljaren.

Efter några dagar annullerade firman köpeavtalet med hänvisning till att det uppstått missförstånd mellan köparen och säljaren om gällande rabattnivåer.

Enligt firman hade Skövdebon beställt en modell som inte omfattades av avtalet med LRF-rabatten.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden menar Skövdebon att denne lämnat korrekt information om sin LRF-rabatt och att bilfirman har fel när det gäller tvisten om vilka modeller som omfattas av rabatten. Ingått avtal borde därmed ha fullföljts, anser kunden.

Erbjöds annan bil

Detta bestrids av bilfirman som anser att kunden inte lämnade korrekta uppgifter om sin rabatt och denna endast gällde ordinariepriser och inte kampanjbilar. Firman erbjöd även kunden en annan bil men denne valde senare att vända sig till en annan återförsäljare där priset blev något högre.

I sitt beslut anser Allmänna reklamationsnämnden att bilfirman, genom att inte leverera bilen som avtalat, gjort sig skyldigt till avtalsbrott som ger kunden rätt till skadestånd i form av ersättning för prisskillnad vid täckningsköp.

Arn rekommenderar firman att betala 6 696 kronor till Skövdebon i ersättning.