27 jan 2016 10:13

27 jan 2016 10:13

Skövdeforskare kan bidra till tidigare upptäckt av cancer

SKÖVDE: Benjamin Ulfenborg disputerar nästa vecka

Benjamin Ulfenborgs biomarkörer kan bidra till en tidigare upptäckt av cancer.
– På sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik, alltså förutsägelser, av cancer, säger Benjamin Ulfenborg i ett pressmeddelande.

Benjamin Ulfenborg är doktorand vid institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Han är knuten till institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. Den tredje februari disputerar han med sin avhandling i Skövde. Hans forskning går ut på att hitta biomarkörer för att identifiera förändringar i celler som kan tyda på cancerutveckling.

– På sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik, alltså förutsägelser, av cancer, säger Benjamin Ulfenborg i ett pressmeddelande.

Cancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall över hela världen. Drygt 60 000 svenskar drabbades av cancer i fjol. Inom cancerforskningen finns det ett stort fokus på att upptäcka biomarkörer relaterade till cancer.

– En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd. Syftet med min avhandling är just att utveckla ”verktyg” för identifiering och utvärdering av nya biomarkörer, förklarar Benjamin Ulfenborg.

Var han tänker fortsätta sin forskning är inte klart än. Men han har inget emot att stanna på Högskolan i Skövde.

– Eftersom det här finns forskning som passar mig bra och som jag är intresserad av, säger han i pressmeddelandet.

Benjamin Ulfenborg är doktorand vid institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Han är knuten till institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. Den tredje februari disputerar han med sin avhandling i Skövde. Hans forskning går ut på att hitta biomarkörer för att identifiera förändringar i celler som kan tyda på cancerutveckling.

– På sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik, alltså förutsägelser, av cancer, säger Benjamin Ulfenborg i ett pressmeddelande.

Cancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall över hela världen. Drygt 60 000 svenskar drabbades av cancer i fjol. Inom cancerforskningen finns det ett stort fokus på att upptäcka biomarkörer relaterade till cancer.

– En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd. Syftet med min avhandling är just att utveckla ”verktyg” för identifiering och utvärdering av nya biomarkörer, förklarar Benjamin Ulfenborg.

Var han tänker fortsätta sin forskning är inte klart än. Men han har inget emot att stanna på Högskolan i Skövde.

– Eftersom det här finns forskning som passar mig bra och som jag är intresserad av, säger han i pressmeddelandet.