28 jan 2016 16:34

29 jan 2016 07:30

"Förintelsen är en bluff"

SKÖVDE: Nordfront - manifest mot Förintelsedagen på gymnasieskolor

På onsdagen hyllades minnet av de som föll offer under förintelsen. På Kavelbro och Västerhöjdsgymnasiet möttes dock personalen av banderoller med orden ”Förintelsen är en bluff”. Nu överväger man att polisanmäla tilltaget.

Gymnasiechef Johan Rahmberg berättar att man överväger att polisanmäla händelsen som organisationen Nordfront tycks ligga bakom

– Budskap av det här slaget hör absolut inte hemma på våra skolor i Skövde, säger han.

På morgonen möttes vaktmästaren på Västerhöjdsgymnasiet av banderoller på en entré till skolan. Avspärrningsbanden bar tryck med hänvisning till Nordfronts hemsida och innehöll bland annat textraden ”förintelsen är en bluff”.

Enligt rektor Marie-Louise Brage plockades avspärrningsbanden ner genast. Senare hade dock elever hittat liknande banderoller inne i skolans lokaler vid toaletterna.

– Vi har inga signaler på att något sådant här förekommer på skolan, men utomstående kan ju ta sig inpå skolan tidigt på morgonen eller kvällen före, säger Marie-Louise Brage. De avspärrningsband-liknande banderollerna togs genast ner av vaktmästare.

På Kavelbrogymnasiet hade också liknande band med text satts upp.

Prästen Lars Gårdfeldt som föreläste under onsdagen på skolornas rättvisedag är bestört.

– Min spekulation är de har satt upp sina klisterbanderoller för att markera mot Förintelsedagen. Det har varit olika evenemang under hela veckan när rättviseveckan varit ett tema på skolorna. Då kunde de framfört sina protester, men här väljer man just denna dag att propagera, säger Lars Gårdfeldt.

– Man ska inte skaka av sig sådant här och förringa det. Man ska ta det på allvar.

Gymnasiechef Johan Rahmberg berättar att man överväger att polisanmäla händelsen som organisationen Nordfront tycks ligga bakom

– Budskap av det här slaget hör absolut inte hemma på våra skolor i Skövde, säger han.

På morgonen möttes vaktmästaren på Västerhöjdsgymnasiet av banderoller på en entré till skolan. Avspärrningsbanden bar tryck med hänvisning till Nordfronts hemsida och innehöll bland annat textraden ”förintelsen är en bluff”.

Enligt rektor Marie-Louise Brage plockades avspärrningsbanden ner genast. Senare hade dock elever hittat liknande banderoller inne i skolans lokaler vid toaletterna.

– Vi har inga signaler på att något sådant här förekommer på skolan, men utomstående kan ju ta sig inpå skolan tidigt på morgonen eller kvällen före, säger Marie-Louise Brage. De avspärrningsband-liknande banderollerna togs genast ner av vaktmästare.

På Kavelbrogymnasiet hade också liknande band med text satts upp.

Prästen Lars Gårdfeldt som föreläste under onsdagen på skolornas rättvisedag är bestört.

– Min spekulation är de har satt upp sina klisterbanderoller för att markera mot Förintelsedagen. Det har varit olika evenemang under hela veckan när rättviseveckan varit ett tema på skolorna. Då kunde de framfört sina protester, men här väljer man just denna dag att propagera, säger Lars Gårdfeldt.

– Man ska inte skaka av sig sådant här och förringa det. Man ska ta det på allvar.