28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Kan få hjälp efter krock

SKÖVDE: Stökig trafiksituation när huvudled infördes

Skövde kommun har beslutat att hjälpa en bilägare ekonomiskt – om dennes försäkringsbolag inte ändrar inställning – efter en krock i korsningen Vallevägen-Gustav Adolfsgatan.
– Bilägaren har hamnat i kläm på grund av regeländringar i korsningen, säger kommunens Ingvar Johansson.

Eftersom bussar nu trafikerar Gustav Adolfsgatan och norr ut, från just korsningen med Vallevägen, blev det nödvändigt att göra stora förändringar i fyrvägskorsningen utanför Ica Norrmalm.

– Bussarna har ett pressat tidsschema och vi kunde därför inte ha kvar högerregeln där. I stället gjorde vi Vallevägen, från Ekängsvägen och fram till korsningen, och Gustav Adolfsgatan norr ut, mot Elins Esplanad, till huvudled, säger Ingvar Johansson, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Det innebär att det blev en svängande huvudled. Vallevägen österifrån och Gustav Adolfsgatan söderifrån har väjningsplikt.

Problem

Men efter att högerregeln har gällt under många år i fyrvägskorsningen har förändringen ställt till en del problem, även om de viktiga skyltarna som talar om att huvudleden svänger och skyltarna som visar vilka som har väjningsplikt kom på plats i rätt tid.

– Men det är nog vissa som har missuppfattat vad som gäller, säger Johansson.

Men i flertalet fall verkar bilisterna lösa det hela utan några större incidenter. Fast för en bilägare har det blivit besvärligt efter en krock som ledde till plåtskador.

– I samband med att vi hade infört huvudleden på Vallevägen och vidare norrut på Gustav Adolfsgatan och hade satt upp huvudledsskyltar, krockade två bilar.

Annan tolkning

Men trots att en av dem borde lämnat företräde vill försäkringsbolaget inte ersätta bilägaren för skadorna enligt trafikförsäkringen utan enligt vagnskadeförsäkringen.

– Försäkringsbolaget har gjort en annan tolkning, men nu har vi beslutat om att hjälpa bilägaren och stå för självrisken om bolaget inte ändrar sig.

En ovanlig åtgärd kan tyckas.

– Jo, men eftersom det var oklarheter i korsningen vill vi hjälpa till.

Att huvudleder svänger är inte helt ovanligt, så är det bland annat på Badhusgatan-Skolgatan.

– Det ovanliga i detta fallet är att huvudleden svänger i en fyrvägskorsning.

Nu ska ytterligare en skylt upp för att allt ska vara så tydligt som möjligt.

Eftersom bussar nu trafikerar Gustav Adolfsgatan och norr ut, från just korsningen med Vallevägen, blev det nödvändigt att göra stora förändringar i fyrvägskorsningen utanför Ica Norrmalm.

– Bussarna har ett pressat tidsschema och vi kunde därför inte ha kvar högerregeln där. I stället gjorde vi Vallevägen, från Ekängsvägen och fram till korsningen, och Gustav Adolfsgatan norr ut, mot Elins Esplanad, till huvudled, säger Ingvar Johansson, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Det innebär att det blev en svängande huvudled. Vallevägen österifrån och Gustav Adolfsgatan söderifrån har väjningsplikt.

Problem

Men efter att högerregeln har gällt under många år i fyrvägskorsningen har förändringen ställt till en del problem, även om de viktiga skyltarna som talar om att huvudleden svänger och skyltarna som visar vilka som har väjningsplikt kom på plats i rätt tid.

– Men det är nog vissa som har missuppfattat vad som gäller, säger Johansson.

Men i flertalet fall verkar bilisterna lösa det hela utan några större incidenter. Fast för en bilägare har det blivit besvärligt efter en krock som ledde till plåtskador.

– I samband med att vi hade infört huvudleden på Vallevägen och vidare norrut på Gustav Adolfsgatan och hade satt upp huvudledsskyltar, krockade två bilar.

Annan tolkning

Men trots att en av dem borde lämnat företräde vill försäkringsbolaget inte ersätta bilägaren för skadorna enligt trafikförsäkringen utan enligt vagnskadeförsäkringen.

– Försäkringsbolaget har gjort en annan tolkning, men nu har vi beslutat om att hjälpa bilägaren och stå för självrisken om bolaget inte ändrar sig.

En ovanlig åtgärd kan tyckas.

– Jo, men eftersom det var oklarheter i korsningen vill vi hjälpa till.

Att huvudleder svänger är inte helt ovanligt, så är det bland annat på Badhusgatan-Skolgatan.

– Det ovanliga i detta fallet är att huvudleden svänger i en fyrvägskorsning.

Nu ska ytterligare en skylt upp för att allt ska vara så tydligt som möjligt.