28 jan 2016 16:45

28 jan 2016 16:45

Kommunen brister i informationssäkerhet

IT: Ny kartläggning av Högskolan

Skövde kommuns informationssäkerhet har brister visar en ny analys.
Det krävs förbättringar inom alla områden som undersökts.
– Ett bra bidrag till vårt förbättringsarbete, säger IT-chefen Fredrik Edholm.

Kartläggningen av informationssäkerheten har gjorts av Högskolan i Skövde efter ett gemensamt beslut av de 15 kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund. En analys har gjorts av alla kommunerna.

– Ett väldigt bra initiativ, konstaterar Fredrik Edholm som är IT-chef i Skövde kommun.

Analysen av Skövde, som tidigare arbetat utifrån en annan modell än den analysen utgår ifrån, visar att man har brister i eller ingen efterlevnad inom elva av de 14 områden som kartlagts.

”Vissa mönster”

Högskolan skriver i sin analys att ”Skövde kommun behöver förbättra arbetet inom alla de områden som analysen omfattar”. IT-säkerheten bedömer man dock som acceptabel.

– Det är ett bra bidrag till vårt förbättringsarbete. Man ser vissa mönster i analysen, till exempel att inom informationsklassningen finns det klara brister medan det tekniska skyddet ser hyfsat ut, säger Edholm.

Är det oroande att man hittat så mycket brister?

– Det är en signal att det här är något som vi måste ta på allvar.

I analysen listar man flertalet förslag på åtgärder. Inom Skövde kommun ska man nu titta på hur man kan använda dessa.

– Det är helt klart ett bidrag till vad vi kan göra. Vi har inte hunnit gå igenom det ordentligt ännu så vi behöver tid att diskutera vad som är viktigt för oss, säger Edholm.

– Helt klart kommer vi genomföra vissa av de åtgärderna. Sen är det kanske vissa vi inte nappar på utan istället lägger till några punkter själva.

Analysen har gjorts genom intervjuer och rundvandringar och fokuserat på verksamhetsområdena vård och omsorg, socialtjänst samt barn och utbildning inom kommunerna.

Kartläggningen av informationssäkerheten har gjorts av Högskolan i Skövde efter ett gemensamt beslut av de 15 kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund. En analys har gjorts av alla kommunerna.

– Ett väldigt bra initiativ, konstaterar Fredrik Edholm som är IT-chef i Skövde kommun.

Analysen av Skövde, som tidigare arbetat utifrån en annan modell än den analysen utgår ifrån, visar att man har brister i eller ingen efterlevnad inom elva av de 14 områden som kartlagts.

”Vissa mönster”

Högskolan skriver i sin analys att ”Skövde kommun behöver förbättra arbetet inom alla de områden som analysen omfattar”. IT-säkerheten bedömer man dock som acceptabel.

– Det är ett bra bidrag till vårt förbättringsarbete. Man ser vissa mönster i analysen, till exempel att inom informationsklassningen finns det klara brister medan det tekniska skyddet ser hyfsat ut, säger Edholm.

Är det oroande att man hittat så mycket brister?

– Det är en signal att det här är något som vi måste ta på allvar.

I analysen listar man flertalet förslag på åtgärder. Inom Skövde kommun ska man nu titta på hur man kan använda dessa.

– Det är helt klart ett bidrag till vad vi kan göra. Vi har inte hunnit gå igenom det ordentligt ännu så vi behöver tid att diskutera vad som är viktigt för oss, säger Edholm.

– Helt klart kommer vi genomföra vissa av de åtgärderna. Sen är det kanske vissa vi inte nappar på utan istället lägger till några punkter själva.

Analysen har gjorts genom intervjuer och rundvandringar och fokuserat på verksamhetsområdena vård och omsorg, socialtjänst samt barn och utbildning inom kommunerna.