28 jan 2016 16:28

28 jan 2016 16:29

Långsiktiga lösningar ska förbättra resultatet

SKARABORG: Skas styrelse väntar på en helhetsbild av läget

Skaraborgs sjukhus jobbar långsiktigt för att få ordning på sin ekonomi.
– Vi måste ha helheten klar innan vi tar beslut, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

2014 var budgetavvikelsen -41,9 miljoner. Under 2015, då Skas utnyttjade tolv miljoner av det egna kapitalet, handlade det om ett minus på drygt 50 miljoner. För att bryta trenden måste kostnaderna minskas, och tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden har Skas plockat fram en konsekvensanalys.

Under torsdagen beslutade styrelsen att olika åtgärdsplaner på kort sikt ska ge 30 miljoner kronor i kostnadsminskningar.

– Där behöver vi ytterligare 22 miljoner. Vi har tillstånd från regionstyrelsen att ha ett underskott på 45 miljoner, säger Ulla-Britt Hagström.

Vårdplatsstruktur

Ledningen hoppas att förändringar i vårdplatsstruktur, som utreds, och ambulansverksamheten, som jobbar med en inre effektivisering, ytterligare ska minska kostnaderna.

Dessutom ska fem olika områden, bland annat akut och planerad vård, närsjukvården, struktur, kompetensförsörjning och arbetsmodeller, utredas. Det jobbet ska eventuellt ske med hjälp av en extern kraft.

– När vi har helheten klar ska vi ta beslut om framtiden. Det är negativt att hela tiden jobba med minusresultat, vi måste komma på plus och öka motivationen hos alla, säger Ulla-Britt Hagström.

Många siffror i årsredovisningen vittnar om att Skas har det tungt. Antalet patienter som väntade på ett första besök var 6 300 i december 2015, i maj var siffran 5 400. 2 700 väntade på operation, mot 1 900 i maj.

Sjukskrivningarna ökade från 6,61 till 6,78 procent under året. Undersköterskor (9,96) och sjuksköterskor (7,34) hade mest sjukfrånvaro.

Skas kostnad för stafettläkare var 36,5 miljoner, vilket var 1,7 miljoner mer än 2014. Däremot sjönk kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag, från 5,88 miljoner 2014 till 4,16 förra året.

– Där finns en stor del av underskottet, säger Ulla-Britt Hagström.

Styrelsen fick information om den senaste medarbetarenkäten.

– Vi sliter hårt på dem. Det måste vi göra något åt.

2014 var budgetavvikelsen -41,9 miljoner. Under 2015, då Skas utnyttjade tolv miljoner av det egna kapitalet, handlade det om ett minus på drygt 50 miljoner. För att bryta trenden måste kostnaderna minskas, och tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden har Skas plockat fram en konsekvensanalys.

Under torsdagen beslutade styrelsen att olika åtgärdsplaner på kort sikt ska ge 30 miljoner kronor i kostnadsminskningar.

– Där behöver vi ytterligare 22 miljoner. Vi har tillstånd från regionstyrelsen att ha ett underskott på 45 miljoner, säger Ulla-Britt Hagström.

Vårdplatsstruktur

Ledningen hoppas att förändringar i vårdplatsstruktur, som utreds, och ambulansverksamheten, som jobbar med en inre effektivisering, ytterligare ska minska kostnaderna.

Dessutom ska fem olika områden, bland annat akut och planerad vård, närsjukvården, struktur, kompetensförsörjning och arbetsmodeller, utredas. Det jobbet ska eventuellt ske med hjälp av en extern kraft.

– När vi har helheten klar ska vi ta beslut om framtiden. Det är negativt att hela tiden jobba med minusresultat, vi måste komma på plus och öka motivationen hos alla, säger Ulla-Britt Hagström.

Många siffror i årsredovisningen vittnar om att Skas har det tungt. Antalet patienter som väntade på ett första besök var 6 300 i december 2015, i maj var siffran 5 400. 2 700 väntade på operation, mot 1 900 i maj.

Sjukskrivningarna ökade från 6,61 till 6,78 procent under året. Undersköterskor (9,96) och sjuksköterskor (7,34) hade mest sjukfrånvaro.

Skas kostnad för stafettläkare var 36,5 miljoner, vilket var 1,7 miljoner mer än 2014. Däremot sjönk kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag, från 5,88 miljoner 2014 till 4,16 förra året.

– Där finns en stor del av underskottet, säger Ulla-Britt Hagström.

Styrelsen fick information om den senaste medarbetarenkäten.

– Vi sliter hårt på dem. Det måste vi göra något åt.