28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Meningsfull fritid i fokus på Helenaskolan

SKÖVDE: Treårigt projekt har dragits i gång

Ett nytt projekt har sjösatts på Helenaskolan och det ska pågå i tre år. Syftet är att stärka elevernas tillvaro.
– Visionen är en meningsfull fritid och framtid för alla elever, säger projektledaren Sandra Hallnor.

Tillsammans med migrationsrådet samt socialtjänsten står Helenaskolan för det här projektet som handlar om meningsfull fritid och framtid för eleverna på skolan. Att ha en fritid som betyder något är viktigt för elevens helhet och prestation på skolan.

– Just för ungdomar att ha en aktivitet och ett sammanhang gör jättemycket för deras känsla och identitet, säger Sandra Hallnor som nyligen anställdes för att leda projektet under de här tre åren.

Hon ser det här projektet som något väldigt värdefullt.

– Det känns jättekul verkligen. Det är så himla meningsfullt att komma in och göra det möjligt för de här eleverna att njuta mer av sina liv. I slutändan kommer det förhoppningsvis att leda till ökade studieresultat, vilket bygger grunden för deras framtid.

Integration

Det är ett mångfaldsprojekt där en stor bit handlar om att jobba med integration.

– Dels på skolan mellan eleverna, men även integration mellan skolan och samhället, förklarar Sandra.

På skolan finns den så kallade startgruppen där nyanlända går och meningen är att på olika sätt förbättra deras integration med övriga elever. För att öka elevernas möjlighet till integration med samhället vill man från skolans sida öppna ögonen på vad det finns för aktiviteter och vad man kan göra i Skövde.

– Det finns mycket föreningar och organisationer som redan har aktiviteter för ungdomar och lite vad vi kommer att göra är att bjuda in de här föreningarna, så att de får komma till skolan och hålla aktiviteter här.

Kartläggning

Som bakgrund till projektet har skolan gjort en kartläggning och inventerat för att se hur läget är nu. Därifrån jobbar man vidare och Sandra Hallnor betonar att projektet riktar sig till samtliga elever.

– Alla får vara med. Dels är det här projektet för att eleverna ska hitta nya intressen och få veta vad som finns, men för att öka integrationen på skolan så vi vill ju att alla ska vara med. Det här är en kontaktyta vi skapar för att alla på skolan ska kunna umgås på lika villkor, avslutar Sandra.

Tillsammans med migrationsrådet samt socialtjänsten står Helenaskolan för det här projektet som handlar om meningsfull fritid och framtid för eleverna på skolan. Att ha en fritid som betyder något är viktigt för elevens helhet och prestation på skolan.

– Just för ungdomar att ha en aktivitet och ett sammanhang gör jättemycket för deras känsla och identitet, säger Sandra Hallnor som nyligen anställdes för att leda projektet under de här tre åren.

Hon ser det här projektet som något väldigt värdefullt.

– Det känns jättekul verkligen. Det är så himla meningsfullt att komma in och göra det möjligt för de här eleverna att njuta mer av sina liv. I slutändan kommer det förhoppningsvis att leda till ökade studieresultat, vilket bygger grunden för deras framtid.

Integration

Det är ett mångfaldsprojekt där en stor bit handlar om att jobba med integration.

– Dels på skolan mellan eleverna, men även integration mellan skolan och samhället, förklarar Sandra.

På skolan finns den så kallade startgruppen där nyanlända går och meningen är att på olika sätt förbättra deras integration med övriga elever. För att öka elevernas möjlighet till integration med samhället vill man från skolans sida öppna ögonen på vad det finns för aktiviteter och vad man kan göra i Skövde.

– Det finns mycket föreningar och organisationer som redan har aktiviteter för ungdomar och lite vad vi kommer att göra är att bjuda in de här föreningarna, så att de får komma till skolan och hålla aktiviteter här.

Kartläggning

Som bakgrund till projektet har skolan gjort en kartläggning och inventerat för att se hur läget är nu. Därifrån jobbar man vidare och Sandra Hallnor betonar att projektet riktar sig till samtliga elever.

– Alla får vara med. Dels är det här projektet för att eleverna ska hitta nya intressen och få veta vad som finns, men för att öka integrationen på skolan så vi vill ju att alla ska vara med. Det här är en kontaktyta vi skapar för att alla på skolan ska kunna umgås på lika villkor, avslutar Sandra.