28 jan 2016 12:13

29 jan 2016 07:32

Nytt boende löser svår situation i kommunen

SKÖVDE: Hyreskontrakt för 49 boendeplatser

Kommunen har nu tecknat hyreskontrakt med en privat fastighetsägare om ett boende med 49 platser för ensamkommande flyktingbarn.
– På kort sikt har vi säkrat upp situationen, säger fastighetschefen Ingemar Linusson.

SLA har i flera artiklar belyst den svåra situationen när det gäller att hitta boende för de ensamkommande flyktingbarnen. I slutet av förra året var läget akut och Ingemar Linusson sade att möjligheterna inom kommunens egna fastigheter var i princip uttömda. Hoppet ställdes till privata fastighetsägare.

Nytt boende klart

Och nu kan han bekräfta att kommunen har skrivit ett hyreskontrakt med en privat fastighetsägare.

– Det blir ett boende med 49 rum eller bäddar. Tolv rum är klara för inflyttning i januari, 15 i mars och resterande i juni.

– Detta innebär att vi på kort sikt, tillsammans med egna boenden och kanske ytterligare 10 till 20 platser där hyresdiskussioner pågår, har säkrat upp situationen. Det känns väldigt bra.

Kommunen har sex boenden, det minsta med sex platser och det största blir det med 50 platser. Under förra året hade kommunen avtalat om att ta emot drygt 20 barn, men när alla kommuner hade fyllt sina fördelningstal fördelades alla barn som kom mellan kommunerna. Det slutade med att Skövde tog emot över 150 barn.

– Det betyder att vi måste ha lika många platser, fast vissa barn delar rum. Dessutom bor ungefär 40 av barnen i familjehem.

Tillströmningen av barn har nu hastigt minskat till nästan noll.

– Det kommer något enstaka barn. Vad det beror på, vintern eller den nya migrationspolitiken, är svårt att veta.

Behöver mer hjälp

Men oavsett om tillströmningen ökar igen eller inte behöver kommunen även fortsättningsvis hjälp från privata aktörer. Det skulle Linusson ta upp på torsdagen vid ett informationsmöte hos Fastighetsägarna.

– När barnen blir 20 år ska de flytta från boendena till utslussningslägenheter, vanliga lägenheter men där kommunen betalar hyran. Meningen är att de ska bo där i ett par år och sedan hitta eget boende. Vi räknar med att det behövs 20 lägenheter per år.

SLA har i flera artiklar belyst den svåra situationen när det gäller att hitta boende för de ensamkommande flyktingbarnen. I slutet av förra året var läget akut och Ingemar Linusson sade att möjligheterna inom kommunens egna fastigheter var i princip uttömda. Hoppet ställdes till privata fastighetsägare.

Nytt boende klart

Och nu kan han bekräfta att kommunen har skrivit ett hyreskontrakt med en privat fastighetsägare.

– Det blir ett boende med 49 rum eller bäddar. Tolv rum är klara för inflyttning i januari, 15 i mars och resterande i juni.

– Detta innebär att vi på kort sikt, tillsammans med egna boenden och kanske ytterligare 10 till 20 platser där hyresdiskussioner pågår, har säkrat upp situationen. Det känns väldigt bra.

Kommunen har sex boenden, det minsta med sex platser och det största blir det med 50 platser. Under förra året hade kommunen avtalat om att ta emot drygt 20 barn, men när alla kommuner hade fyllt sina fördelningstal fördelades alla barn som kom mellan kommunerna. Det slutade med att Skövde tog emot över 150 barn.

– Det betyder att vi måste ha lika många platser, fast vissa barn delar rum. Dessutom bor ungefär 40 av barnen i familjehem.

Tillströmningen av barn har nu hastigt minskat till nästan noll.

– Det kommer något enstaka barn. Vad det beror på, vintern eller den nya migrationspolitiken, är svårt att veta.

Behöver mer hjälp

Men oavsett om tillströmningen ökar igen eller inte behöver kommunen även fortsättningsvis hjälp från privata aktörer. Det skulle Linusson ta upp på torsdagen vid ett informationsmöte hos Fastighetsägarna.

– När barnen blir 20 år ska de flytta från boendena till utslussningslägenheter, vanliga lägenheter men där kommunen betalar hyran. Meningen är att de ska bo där i ett par år och sedan hitta eget boende. Vi räknar med att det behövs 20 lägenheter per år.