29 jan 2016 10:18

29 jan 2016 10:18

Nekar Stim-avtal

SKÖVDE

Skövde kommun menar att nuvarande avtal med Stim gäller.

Kommunen motsätter sig att avtalet med Stim ska sägas upp och omförhandlas. Bakgrunden är att Stim skrivit till kommunen för att säga upp nuvarande avtal och omförhandla ersättningen för den musik som spelas i offentliga sammanhang.

Nuvarande avtal har hittills löpt i treårsperioder. Nu menar kommunen att Stim inte sagt upp avtalet på ett korrekt sätt, de har helt enkelt kommit in för sent med sin uppsägning.

Den gällande uppsägningstiden är en månad och skrivelsen från Stim inkom tio dagar försent. Därmed säger kommunen att avtalet fortsatt ska gälla i tre år. Svenska tonsättares internationella musikbyrå representerar 77 000 musikskapare.

Kommunen motsätter sig att avtalet med Stim ska sägas upp och omförhandlas. Bakgrunden är att Stim skrivit till kommunen för att säga upp nuvarande avtal och omförhandla ersättningen för den musik som spelas i offentliga sammanhang.

Nuvarande avtal har hittills löpt i treårsperioder. Nu menar kommunen att Stim inte sagt upp avtalet på ett korrekt sätt, de har helt enkelt kommit in för sent med sin uppsägning.

Den gällande uppsägningstiden är en månad och skrivelsen från Stim inkom tio dagar försent. Därmed säger kommunen att avtalet fortsatt ska gälla i tre år. Svenska tonsättares internationella musikbyrå representerar 77 000 musikskapare.