29 jan 2016 17:28

29 jan 2016 17:28

Så tycker de anställda om kommunen

SKÖVDE KOMMUN: Medarbetarenkät

Högt förtroende för sina chefer – och högt tempo på arbetsplatsen. Så sammanfattas resultatet på enkäten som Skövde kommuns anställda fått svara på.

För ett år sedan gjordes en stor omorganisation. Därför skickade kommunen ut en enkät i höstas till alla anställda för att ”ta temperaturen”, som kommunchefen Tomas Fellbrandt uttrycker det.

Enkäten visar att Skövde kommuns medarbetare har högt förtroende för sina närmsta chefer och att de anser att de har den information de behöver för att kunna göra att bra arbete.

Men man vill ha mer tid med sina chefer och tydligare återkoppling och feedback. Dessutom upplevs arbetsbelastningen som hög.

– Det är totalt sett ett bra resultat som visar att vi är på rätt väg, men även om vi inte är ensamma med att ha hög arbetsbelastning så ska vi ta den frågan på stort allvar, säger Leif Walterum (C), personalpolitiskt ansvarigt kommunalråd, till Skövde kommuns hemsida.

För ett år sedan gjordes en stor omorganisation. Därför skickade kommunen ut en enkät i höstas till alla anställda för att ”ta temperaturen”, som kommunchefen Tomas Fellbrandt uttrycker det.

Enkäten visar att Skövde kommuns medarbetare har högt förtroende för sina närmsta chefer och att de anser att de har den information de behöver för att kunna göra att bra arbete.

Men man vill ha mer tid med sina chefer och tydligare återkoppling och feedback. Dessutom upplevs arbetsbelastningen som hög.

– Det är totalt sett ett bra resultat som visar att vi är på rätt väg, men även om vi inte är ensamma med att ha hög arbetsbelastning så ska vi ta den frågan på stort allvar, säger Leif Walterum (C), personalpolitiskt ansvarigt kommunalråd, till Skövde kommuns hemsida.