29 jan 2016 11:16

29 jan 2016 11:16

"Vi har världens bästa mödravård"

REGIONEN: Kritik av planer på ett tredje vårdval

Majoriteten vill införa ett vårdval för mödravården i Västra Götaland, men oppositionen är inte lika positiv.

– Det äventyrar en väldigt bra verksamhet, säger Jim Aleberg (S).

Sedan tidigare kan invånarna i Västra Götaland välja vårdcentral samt vilken enhet de vill använda för sin rehabilitering.

Nytt vårdval

Nu är ett tredje vårdval på gång. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, beslöt i torsdag att förbereda och göra en konsekvensanalys av ett vårdval inom mödravården, vilket skulle innebära att blivande mammor kan välja vilken enhet de vill få hjälp av under graviditeten.

– Vi får en ökad valfrihet samt ett system med ett gemensamt uppdrag och ersättning om vi får ett vårdval, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

Både S och V reserverade sig mot beslutet.

Riskabelt

HSS vice ordförande Jim Aleberg (S) säger att Sverige har världens bästa mödravård och att kvaliteten i regionen är väldigt bra.

– Att införa ett vårdval är riskabelt. Det kan äventyra det sammanflätade arbetet vi har mellan mödravården och sjukhusen. Det är en ideologisk fråga från majoritetens sida, vilket gör mig besviken, säger Jim Aleberg.

Jonas Andersson:

– Visar konsekvensutredningen att ett vårdval leder till sämre vård, blir det inget men jag tror inte det.

I dagsläget sköter offentliga Närhälsan, undantaget några privata enheter i Bohuslän och Göteborg, mödravården i regionen.

Om konsekvensutredningen visar att regionen ska gå vidare med planerna, blir nästa uppgift att ta fram den krav- och kvalitetsbok, kok-bok, som reglerar verksamheten. Sedan ska regionfullmäktige ta beslut om att godkänna kok-boken.

– Om allt flyter på kan systemet införas 1 januari 2017, säger Jonas Andersson.

Sedan tidigare kan invånarna i Västra Götaland välja vårdcentral samt vilken enhet de vill använda för sin rehabilitering.

Nytt vårdval

Nu är ett tredje vårdval på gång. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, beslöt i torsdag att förbereda och göra en konsekvensanalys av ett vårdval inom mödravården, vilket skulle innebära att blivande mammor kan välja vilken enhet de vill få hjälp av under graviditeten.

– Vi får en ökad valfrihet samt ett system med ett gemensamt uppdrag och ersättning om vi får ett vårdval, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

Både S och V reserverade sig mot beslutet.

Riskabelt

HSS vice ordförande Jim Aleberg (S) säger att Sverige har världens bästa mödravård och att kvaliteten i regionen är väldigt bra.

– Att införa ett vårdval är riskabelt. Det kan äventyra det sammanflätade arbetet vi har mellan mödravården och sjukhusen. Det är en ideologisk fråga från majoritetens sida, vilket gör mig besviken, säger Jim Aleberg.

Jonas Andersson:

– Visar konsekvensutredningen att ett vårdval leder till sämre vård, blir det inget men jag tror inte det.

I dagsläget sköter offentliga Närhälsan, undantaget några privata enheter i Bohuslän och Göteborg, mödravården i regionen.

Om konsekvensutredningen visar att regionen ska gå vidare med planerna, blir nästa uppgift att ta fram den krav- och kvalitetsbok, kok-bok, som reglerar verksamheten. Sedan ska regionfullmäktige ta beslut om att godkänna kok-boken.

– Om allt flyter på kan systemet införas 1 januari 2017, säger Jonas Andersson.