29 jan 2016 06:00

29 jan 2016 06:00

Villaägarna kritiskt mot snöröjningskrav

SKÖVDE: Villaägarnas riksförbund anser att fler kommuner borde ta ansvar

Villaägarnas riksförbund är kritiskt mot kommuner som lägger över ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanan utmed fastighetens tomtgräns till husägaren.
Detta trots att det är kommunens mark.
Skövde är en av kommunerna som tillämpar denna ordning.

I sex av tio kommuner ansvarar husägaren för snöröjning och halkbekämpning av gångbanan utmed fastighetens tomtgräns, enligt en landsomfattande undersökning som Villaägarnas riksförbund låtit göra. Trots att det är kommunens mark är det husägaren som åläggs att stå för det arbetet.

I kartläggningen framgår det också att i sex av tio kommuner plogar kommunen upp snö på gångbanan utmed husägarnas tomtgränser och låter den bli liggande.

Olika mellan kommuner

Ansvaret för snöröjningen varierar mellan Sveriges olika kommuner. Av de kommuner som har svarat på Villaägarnas enkät framgår det att i en majoritet av dem frånsäger sig kommunen ansvaret.

Skövde kommun är en av dessa men också andra närliggande kommuner såsom Karlsborg och Tibro tillämpar samma ordning.

Det här är något som Villaägarnas riksförbund ställer sig kritiska till.

– Kommunerna borde snöröja och halkbekämpa på egen hand. Snöröjningen skulle bli professionellare och effektivare då. Det är olämpligt att kommunerna lämpar över ansvaret för snöskottningen på dem som har svårt av skotta på grund av ålder, sjukdom, semester och arbete. Risken är att det inte blir skottat alls, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna i ett pressmeddelande.

Kostnadsfråga

Enligt Anna Möller som är gatuchef på Skövde kommun är det en fråga om ekonomi och resurser.

– I grunden handlar det om ekonomi. Det kostar väldigt mycket pengar, säger hon och fortsätter:

– Kommunen har en möjlighet att enligt lag besluta om att fastighetsägaren ska stå för snöröjningen. Det har gällt sedan länge i Skövde.

Det finns dock undantag.

– Huvudregeln är att det är upp till fastighetsägaren att stå för snöröjningen men på de gator och gångbanor som vi använder för snöuppläggning har kommunen ansvaret. Då behöver inte fastighetsägaren själv snöröja, säger Anna Möller.

Notabelt är att det också finns en möjlighet för äldre som har fyllt 65 år och av olika skäl har svårt att klara snöröjning att få hjälp av arbetsmarknadsavdelningen genom Handslaget. Det är en tjänst som går att ansöka om hos Skövde kommun.

I sex av tio kommuner ansvarar husägaren för snöröjning och halkbekämpning av gångbanan utmed fastighetens tomtgräns, enligt en landsomfattande undersökning som Villaägarnas riksförbund låtit göra. Trots att det är kommunens mark är det husägaren som åläggs att stå för det arbetet.

I kartläggningen framgår det också att i sex av tio kommuner plogar kommunen upp snö på gångbanan utmed husägarnas tomtgränser och låter den bli liggande.

Olika mellan kommuner

Ansvaret för snöröjningen varierar mellan Sveriges olika kommuner. Av de kommuner som har svarat på Villaägarnas enkät framgår det att i en majoritet av dem frånsäger sig kommunen ansvaret.

Skövde kommun är en av dessa men också andra närliggande kommuner såsom Karlsborg och Tibro tillämpar samma ordning.

Det här är något som Villaägarnas riksförbund ställer sig kritiska till.

– Kommunerna borde snöröja och halkbekämpa på egen hand. Snöröjningen skulle bli professionellare och effektivare då. Det är olämpligt att kommunerna lämpar över ansvaret för snöskottningen på dem som har svårt av skotta på grund av ålder, sjukdom, semester och arbete. Risken är att det inte blir skottat alls, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna i ett pressmeddelande.

Kostnadsfråga

Enligt Anna Möller som är gatuchef på Skövde kommun är det en fråga om ekonomi och resurser.

– I grunden handlar det om ekonomi. Det kostar väldigt mycket pengar, säger hon och fortsätter:

– Kommunen har en möjlighet att enligt lag besluta om att fastighetsägaren ska stå för snöröjningen. Det har gällt sedan länge i Skövde.

Det finns dock undantag.

– Huvudregeln är att det är upp till fastighetsägaren att stå för snöröjningen men på de gator och gångbanor som vi använder för snöuppläggning har kommunen ansvaret. Då behöver inte fastighetsägaren själv snöröja, säger Anna Möller.

Notabelt är att det också finns en möjlighet för äldre som har fyllt 65 år och av olika skäl har svårt att klara snöröjning att få hjälp av arbetsmarknadsavdelningen genom Handslaget. Det är en tjänst som går att ansöka om hos Skövde kommun.