01 feb 2016 21:27

01 feb 2016 21:27

Ett hemvärn i förändring

MILITÄR: Rikshemvärnschefen föreläste hos Försvarsutbildarna

Hemvärnet är en organisation i förändring. Samtidigt utgör man nästan hälften av försvarets personalstyrka.
– Det säger mycket mer om det övriga försvaret än om hemvärnet, säger rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

Det var fem år sedan sist men i går var rikshemvärnschefen Roland Ekenberg åter på plats och föreläste hos Försvarsutbildarna Skaraborg.

Ekenberg inledde sin militära bana 1975 vid Smålands artilleriregemente (A 6). Fyra år senare blev han löjtnant efter avslutade studier. Han är sedan 2002 brigadgeneral och sedan 2005 Rikshemvärnschef.

”Rörligare”

I Soldathemmet i Skövde föreläste han om hemvärnets förändring de senaste åren och hur hemvärnsförbanden kommer att se ut och fungera i det nya försvarsbeslutet.

– Hemvärnet har under de senaste sex-sju åren gått från att vara en statisk organisation till att bli väldigt mycket mer rörlig. Medelåldern har sjunkit ordentligt antalet personer som är med har minskat betydligt, berättar Ekenberg.

Utgör stor del

– Det ger oss ökade möjligheter när det gäller användandet av hemvärnet vid olika insatser.

Samtidigt som antalet har minskat utgör man dock en allt större del av det totala försvaret personellt sett. 46 procent av försvarets personal finns i hemvärnet.

Exposé

– Men det säger mycket mer om det övriga försvaret än om hemvärnet, konstaterar han.

Ekenberg gick under kvällen igenom en exposé över hemvärnets utveckling men talade alltså också om hur man påverkas av det nya försvarsbeslut som finns sedan en månad tillbaka.

Det var fem år sedan sist men i går var rikshemvärnschefen Roland Ekenberg åter på plats och föreläste hos Försvarsutbildarna Skaraborg.

Ekenberg inledde sin militära bana 1975 vid Smålands artilleriregemente (A 6). Fyra år senare blev han löjtnant efter avslutade studier. Han är sedan 2002 brigadgeneral och sedan 2005 Rikshemvärnschef.

”Rörligare”

I Soldathemmet i Skövde föreläste han om hemvärnets förändring de senaste åren och hur hemvärnsförbanden kommer att se ut och fungera i det nya försvarsbeslutet.

– Hemvärnet har under de senaste sex-sju åren gått från att vara en statisk organisation till att bli väldigt mycket mer rörlig. Medelåldern har sjunkit ordentligt antalet personer som är med har minskat betydligt, berättar Ekenberg.

Utgör stor del

– Det ger oss ökade möjligheter när det gäller användandet av hemvärnet vid olika insatser.

Samtidigt som antalet har minskat utgör man dock en allt större del av det totala försvaret personellt sett. 46 procent av försvarets personal finns i hemvärnet.

Exposé

– Men det säger mycket mer om det övriga försvaret än om hemvärnet, konstaterar han.

Ekenberg gick under kvällen igenom en exposé över hemvärnets utveckling men talade alltså också om hur man påverkas av det nya försvarsbeslut som finns sedan en månad tillbaka.