01 feb 2016 10:22

01 feb 2016 10:23

Lyckat samarbete mellan högskolor

SKÖVDE/BORÅS: Tre år sedan starten

Samarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås har gett resultat över förväntan. Det tycker de båda rektorerna.

– På flera områden har forskningsgrupperna genererat ny kunskap och konkreta innovationer. Det är en framgång som stärker båda våra lärosäten och vår region, säger Sigbritt Karlsson, Skövde.

Syftet med samarbetet är att bygga kraftfulla och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Ett arbete som har kommit långt, menar rektorerna.

– Efter en trög start fann forskarna inom de fyra temana varandra och aktivitetsnivån har varit mycket hög. Samarbeten har etablerats, resultat har framkommit och publicerats. Det forskarna har gjort har överträffat högt ställda förväntningar, säger Björn Brorström, Borås.

Det är tre år sedan högskolorna inledde sitt samarbete.

– På flera områden har forskningsgrupperna genererat ny kunskap och konkreta innovationer. Det är en framgång som stärker båda våra lärosäten och vår region, säger Sigbritt Karlsson, Skövde.

Syftet med samarbetet är att bygga kraftfulla och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Ett arbete som har kommit långt, menar rektorerna.

– Efter en trög start fann forskarna inom de fyra temana varandra och aktivitetsnivån har varit mycket hög. Samarbeten har etablerats, resultat har framkommit och publicerats. Det forskarna har gjort har överträffat högt ställda förväntningar, säger Björn Brorström, Borås.

Det är tre år sedan högskolorna inledde sitt samarbete.