01 feb 2016 06:00

01 feb 2016 06:00

"Nödvändig satsning"

BILLINGEN-SATSNINGEN: Arne Lorentzon stöttar planerna

Att kommunen vill satsa 150 miljoner kronor på Billingen är inte bara bra enligt fastighetsägaren Arne Lorentzon.
– Det är helt nödvändigt för Skövdes framtid.

Fastighetsägaren Arne Lorenzton är en av Skövdes mest farmgångsrika företagare. Han har också gjort sig känd för under åren att arbeta för Skövdes utveckling. När han nu kommenterar kommunens planer för Billingens fritidsområde i den gemensamma satsningen med First Hotell Billingehus tvekar han inte:

– Satsningen är avgörande för Skövde.

Han utvecklar sitt resonemang med att säga att Skövde har några stora och viktiga arbetsgivare, bland andra försvaret, högskolan, sjukhuset och tingsrätten.

– För att få kvalificerad arbetskraft till dessa och andra arbetsgivare är det av största vikt att Skövde blir mer attraktivt. Det handlar också om att få behålla de unga i Skövde, annars är risken att de flyttar till storstäderna.

Och avgörande för att få Skövde mer attraktivt är just att satsa på Billingen och att det som en gång satte Skövde på kartan, hotell Billingehus, byggs om och till, anser Lorentzon.

Hänger ihop

– Men båda dessa satsningar hänger ihop. Det finns ingen investerare som skulle satsat på hotellet om inte kommunen tog sitt ansvar. Det anser jag att man gör nu och jag tycker inte att man ska göra politik av detta. Alla partier borde vara positiva till satsningen.

Om kommunens planer på att köpa Blå hallen, badet och pulkabacken för 45 miljoner, något som vissa kritiserat, säger han:

– Ibland måste man fatta beslut som kanske inte är optimala, men här var det nödvändigt för helheten.

Arne Lorentzon drar paralleller till andra kommuner som vågat satsa.

– Det ger så mycket mer, intresset växer för staden, fler vill investera här, bo här, jobba här och skatteintäkterna ökar. Turisktsektorn är den som ökar mest därför ska vi vara med där.

Att det i satsningen ingår att förlänga slalombacken tycker Arne Lorentzon är helt rätt.

– Det har diskuterats i 40 år så det är dags nu, fyll igen gruvan och vi får inte bara en backe som kan utnyttjas på vintern. Jag ser även möjligheter för andra sporter och aktiviteter.

Lorentzon är känd för sina visioner för Skövde och påminner om hur det var för 50 år sedan när makarna Maja och Arne Sandberg byggde Billingehus.

– Då fanns det knappt körbar väg upp till berget. Det gjordes en stor infrastruktursatsning för att man skulle kunna fortsätta expandera.

Fastighetsägaren Arne Lorenzton är en av Skövdes mest farmgångsrika företagare. Han har också gjort sig känd för under åren att arbeta för Skövdes utveckling. När han nu kommenterar kommunens planer för Billingens fritidsområde i den gemensamma satsningen med First Hotell Billingehus tvekar han inte:

– Satsningen är avgörande för Skövde.

Han utvecklar sitt resonemang med att säga att Skövde har några stora och viktiga arbetsgivare, bland andra försvaret, högskolan, sjukhuset och tingsrätten.

– För att få kvalificerad arbetskraft till dessa och andra arbetsgivare är det av största vikt att Skövde blir mer attraktivt. Det handlar också om att få behålla de unga i Skövde, annars är risken att de flyttar till storstäderna.

Och avgörande för att få Skövde mer attraktivt är just att satsa på Billingen och att det som en gång satte Skövde på kartan, hotell Billingehus, byggs om och till, anser Lorentzon.

Hänger ihop

– Men båda dessa satsningar hänger ihop. Det finns ingen investerare som skulle satsat på hotellet om inte kommunen tog sitt ansvar. Det anser jag att man gör nu och jag tycker inte att man ska göra politik av detta. Alla partier borde vara positiva till satsningen.

Om kommunens planer på att köpa Blå hallen, badet och pulkabacken för 45 miljoner, något som vissa kritiserat, säger han:

– Ibland måste man fatta beslut som kanske inte är optimala, men här var det nödvändigt för helheten.

Arne Lorentzon drar paralleller till andra kommuner som vågat satsa.

– Det ger så mycket mer, intresset växer för staden, fler vill investera här, bo här, jobba här och skatteintäkterna ökar. Turisktsektorn är den som ökar mest därför ska vi vara med där.

Att det i satsningen ingår att förlänga slalombacken tycker Arne Lorentzon är helt rätt.

– Det har diskuterats i 40 år så det är dags nu, fyll igen gruvan och vi får inte bara en backe som kan utnyttjas på vintern. Jag ser även möjligheter för andra sporter och aktiviteter.

Lorentzon är känd för sina visioner för Skövde och påminner om hur det var för 50 år sedan när makarna Maja och Arne Sandberg byggde Billingehus.

– Då fanns det knappt körbar väg upp till berget. Det gjordes en stor infrastruktursatsning för att man skulle kunna fortsätta expandera.