01 feb 2016 14:09

01 feb 2016 14:09

Vårdcentraler hotade på grund av läkarbrist

SKARABORG: Närhälsan jobbar intensivt med enheter i Skaraborg

Under tisdagen tas beslut om att lägga ned den offentliga vårdcentralen i Skara. Fler hotas och i Skaraborg handlar det om Götene samt Mösseberg och Oden i Falköping.
– De ska vi klara av, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Primärvårdstyrelsen tog i fjol beslut om att lägga ned de offentliga vårdcentralerna i Viskafors, Skara, Åby, Åmål och Brastad. Under tisdagen tar regionfullmäktige det slutliga beslutet, debatten lär bli tuff men ingenting talar för en ändring.

Fler hotas och i Skaraborg handlar det om, enligt en källa, Götene, samt Mösseberg och Oden i Falköping. Problemen bottnar i läkarbrist och det måste plockas in hyrläkare för att klara det medicinska uppdraget.

– De kostar 2,5 gånger mer än en anställd läkare. Läget är tufft men vi ska klara av det, konstaterar Marie-Louise Gefvert.

Förvaltningens uppdrag är tydligt. Vårdcentralerna ska klara sin ekonomi.

– Vi kommer att träffa de berörda enheterna och vi gör vad vi kan för att stötta dem, men läkarbristen är ett stort problem.

I torsdags tog hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att förbereda samt göra en konsekvensanalys av ett eventuellt vårdval avseende mödravård.

De politiska partierna är överens om att de inte är överens, allianspartierna och Miljöpartiet vill införa ett tredje vårdval, medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill fortsätta med en offentligt driven mödravård.

Vad säger du som högste tjänsteman i Närhälsan om att införa vårdval för mödravården?

– Vi har att förhålla oss till de politiska besluten, men vi lär oss av varje vårdval. I dag har vi en väldigt bra mödravård, och det blir en utmaning att behålla kvaliteten om det blir fler vårdgivare.

Hur fungerar mödravårdsenheterna?

– Det finns inga ekonomiska problem, men vi kan skönja att det börjar bli en brist på barnmorskor.

Under 2015 klarade Närhälsan sin budget och fick ett överskott på 29 miljoner kronor. Rehabverksamheten går bra och andelen hembesök hos mest sjuka äldre har ökat.

Primärvårdstyrelsen tog i fjol beslut om att lägga ned de offentliga vårdcentralerna i Viskafors, Skara, Åby, Åmål och Brastad. Under tisdagen tar regionfullmäktige det slutliga beslutet, debatten lär bli tuff men ingenting talar för en ändring.

Fler hotas och i Skaraborg handlar det om, enligt en källa, Götene, samt Mösseberg och Oden i Falköping. Problemen bottnar i läkarbrist och det måste plockas in hyrläkare för att klara det medicinska uppdraget.

– De kostar 2,5 gånger mer än en anställd läkare. Läget är tufft men vi ska klara av det, konstaterar Marie-Louise Gefvert.

Förvaltningens uppdrag är tydligt. Vårdcentralerna ska klara sin ekonomi.

– Vi kommer att träffa de berörda enheterna och vi gör vad vi kan för att stötta dem, men läkarbristen är ett stort problem.

I torsdags tog hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att förbereda samt göra en konsekvensanalys av ett eventuellt vårdval avseende mödravård.

De politiska partierna är överens om att de inte är överens, allianspartierna och Miljöpartiet vill införa ett tredje vårdval, medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill fortsätta med en offentligt driven mödravård.

Vad säger du som högste tjänsteman i Närhälsan om att införa vårdval för mödravården?

– Vi har att förhålla oss till de politiska besluten, men vi lär oss av varje vårdval. I dag har vi en väldigt bra mödravård, och det blir en utmaning att behålla kvaliteten om det blir fler vårdgivare.

Hur fungerar mödravårdsenheterna?

– Det finns inga ekonomiska problem, men vi kan skönja att det börjar bli en brist på barnmorskor.

Under 2015 klarade Närhälsan sin budget och fick ett överskott på 29 miljoner kronor. Rehabverksamheten går bra och andelen hembesök hos mest sjuka äldre har ökat.

Överskott 2015

Närhälsans vårdcentraler (13 miljoner) och rehabmottagningar (16 miljoner) redovisar att överskott på 29 miljoner för 2015. Ett sent statsbidrag på 10 miljoner, avseende äldrepengar, var ett välkommet tillskott.

Källa: Västra Götalandsregionen