02 feb 2016 11:04

02 feb 2016 11:04

Arbeta med problem i skuggstyrelse

ALMI VÄST

– I en skuggstyrelse får du bra underlag för ledning och styrning av ditt företag och kan bolla olika frågor med ett personligt nätverk av andra utvecklingsintresserade företagsledare, säger Nina Gillbo, rådgivningsansvarig Almi väst.

Under våren planerar Almi väst att anordna en aktivitet i form av en skuggstyrelse. Aktiviteten vänder sig till etablerade företag med 5–49 anställda och tanken är att deltagarna bildar en skuggstyrelse där de arbetar under styrelseliknande former, med verkliga problem som kan kopplas till deras företag.

Deltagarna ska bland annat lära sig att se nyttan med olika dokument och verktyg såsom ägardirektiv och vd-rapport.

Under våren planerar Almi väst att anordna en aktivitet i form av en skuggstyrelse. Aktiviteten vänder sig till etablerade företag med 5–49 anställda och tanken är att deltagarna bildar en skuggstyrelse där de arbetar under styrelseliknande former, med verkliga problem som kan kopplas till deras företag.

Deltagarna ska bland annat lära sig att se nyttan med olika dokument och verktyg såsom ägardirektiv och vd-rapport.