02 feb 2016 09:41

02 feb 2016 09:41

Domstol kan avgöra diskrimineringstvist

NYHETER: Kvinna stämde Skövde kommun

Tvisten mellan en kvinna som anser sig diskriminerad och Skövde kommun som hon stämt avgörs sannolikt av tingsrätten. Tidigare försök till en frivillig överenskommelse har misslyckats.

I höstas stämde kvinnan Skövde kommun på 20 000 kronor i skadestånd. Hon uppgav i stämningen till Skaraborgs tingsrätt i Skövde att hon har blivit orättvist behandlad, missgynnad och kränkt. Hon ansåg till och med att hon hade behandlats sämre än någon annan i jämförbar situation.

Det allt handlar om är att kvinnan anser att hon blivit diskriminerad när hon nekats ekonomiskt bistånd under 13 månader, från december 2013 till januari 2015. Kvinnan menar att hon under den perioden skulle haft rätt till 95 000 kronor i ekonomiskt bistånd.

Kvinnan klargjorde i stämningen att hon under perioden saknade inkomst och att hon heller inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. Hon ansökte då om ekonomiskt bistånd hos Skövde kommun för en skälig levnadsnivå. Men kommunen sade nej.

Kommunen yttrade sig över stämningen och även där höll man fast vid sin ståndpunkt, att man inte gjort fel.

Kommunen anser att man har handlagt kvinnans ansökningar enligt de lagar och regler som finns och man säger att kvinnan inte har särbehandlats. Kommunen hävdar också att man som en del av bedömningen om kvinnan hade rätt till ekonomiskt bistånd önskat kontakt med henne genom besökstid eller hembesök, men då har kvinnan inte deltagit.

”Då NN (kvinnan) inte styrkt några omständigheter som ens gjort det antagligt att någon diskriminering har skett ska hennes talan avslås”, säger kommunen i yttrandet.

I december träffades parterna till en muntlig förberedelse i tingsrätten. Efteråt konstaterade rättens ordförande att det i dagsläget saknas förutsättningar för en frivillig överenskommelse.

Därför är det nu troligt att det blir domstolen som avgör tvisten, antingen genom en muntlig huvudförhandling eller så dömer domstolen på de inkomna handlingarna.

I höstas stämde kvinnan Skövde kommun på 20 000 kronor i skadestånd. Hon uppgav i stämningen till Skaraborgs tingsrätt i Skövde att hon har blivit orättvist behandlad, missgynnad och kränkt. Hon ansåg till och med att hon hade behandlats sämre än någon annan i jämförbar situation.

Det allt handlar om är att kvinnan anser att hon blivit diskriminerad när hon nekats ekonomiskt bistånd under 13 månader, från december 2013 till januari 2015. Kvinnan menar att hon under den perioden skulle haft rätt till 95 000 kronor i ekonomiskt bistånd.

Kvinnan klargjorde i stämningen att hon under perioden saknade inkomst och att hon heller inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. Hon ansökte då om ekonomiskt bistånd hos Skövde kommun för en skälig levnadsnivå. Men kommunen sade nej.

Kommunen yttrade sig över stämningen och även där höll man fast vid sin ståndpunkt, att man inte gjort fel.

Kommunen anser att man har handlagt kvinnans ansökningar enligt de lagar och regler som finns och man säger att kvinnan inte har särbehandlats. Kommunen hävdar också att man som en del av bedömningen om kvinnan hade rätt till ekonomiskt bistånd önskat kontakt med henne genom besökstid eller hembesök, men då har kvinnan inte deltagit.

”Då NN (kvinnan) inte styrkt några omständigheter som ens gjort det antagligt att någon diskriminering har skett ska hennes talan avslås”, säger kommunen i yttrandet.

I december träffades parterna till en muntlig förberedelse i tingsrätten. Efteråt konstaterade rättens ordförande att det i dagsläget saknas förutsättningar för en frivillig överenskommelse.

Därför är det nu troligt att det blir domstolen som avgör tvisten, antingen genom en muntlig huvudförhandling eller så dömer domstolen på de inkomna handlingarna.