02 feb 2016 10:55

02 feb 2016 10:55

Från forskning till affärsidé

HÖGSKOLAN

Högskolan i Skövde har tagit fram ett förslag till ett entreprenörskapsprogram som ska ge studenter möjlighet att nyttogöra forskningsresultat samt idéer från industrin som företagen själva inte vill utveckla.

För att få inspiration har högskolan tittat på hur andra lärosäten har lagt upp liknande program och man har fastnat för ett ettårigt magisterprogram. Syftet med projektet är att man ska kunna kommersialisera resultat och idéer utan att forskningen utarmas.

För att få inspiration har högskolan tittat på hur andra lärosäten har lagt upp liknande program och man har fastnat för ett ettårigt magisterprogram. Syftet med projektet är att man ska kunna kommersialisera resultat och idéer utan att forskningen utarmas.