02 feb 2016 16:27

02 feb 2016 16:28

Kvalitet för alla studenter

SKÖVDE: Sigbritt Karlsson vill inte sänka ambitionerna

Studenter på högskolor ska inte få utbildning av sämre kvalitet än på universiteten.
Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde, reagerar på ett debattinlägg i Svenska dagbladet.

Inlägget är skrivet av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik på Uppsala universitet, och han skriver bland annat att lärosätena tävlar om att locka studenter och att man sänker kraven för att öka genomströmningen och på så sätt få sina pengar från staten.

För att höja kvaliteten borde antalet studenter på universitet som Uppsala och Lund halveras, och ”utbildningen av de breda studentgrupperna bör vara ett ansvar för högskolorna. För den stora majoriteten av studenter är den forskningsanknytning som flera av de stora universiteten i sina bästa stunder kan erbjuda väsentligen onödig.”

På sin blogg skriver Sigbritt Karlsson: ”Forskningsförankring är intimt förknippad med utbildningskvalitet. Den direkta konsekvensen av Danielssons förslag blir därmed att majoriteten av Sveriges studenter ska ges en utbildning av lägre kvalitet än studenter på de stora universiteten. Det är ett scenario som absolut inte får bli verklighet. --- Jag skulle önska att Ulf Danielsson hälsade på hos oss som utbildar ”de breda studentgrupperna”. Det kanske skulle nyansera hans bild av hur det egentligen står till inom den högre utbildningen i Sverige.”

Sigbritt Karlsson skriver också att: ”I en bra lärmiljö har högskolan, läraren och studenten ett delat ansvar för att lärande äger rum.”

Inlägget är skrivet av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik på Uppsala universitet, och han skriver bland annat att lärosätena tävlar om att locka studenter och att man sänker kraven för att öka genomströmningen och på så sätt få sina pengar från staten.

För att höja kvaliteten borde antalet studenter på universitet som Uppsala och Lund halveras, och ”utbildningen av de breda studentgrupperna bör vara ett ansvar för högskolorna. För den stora majoriteten av studenter är den forskningsanknytning som flera av de stora universiteten i sina bästa stunder kan erbjuda väsentligen onödig.”

På sin blogg skriver Sigbritt Karlsson: ”Forskningsförankring är intimt förknippad med utbildningskvalitet. Den direkta konsekvensen av Danielssons förslag blir därmed att majoriteten av Sveriges studenter ska ges en utbildning av lägre kvalitet än studenter på de stora universiteten. Det är ett scenario som absolut inte får bli verklighet. --- Jag skulle önska att Ulf Danielsson hälsade på hos oss som utbildar ”de breda studentgrupperna”. Det kanske skulle nyansera hans bild av hur det egentligen står till inom den högre utbildningen i Sverige.”

Sigbritt Karlsson skriver också att: ”I en bra lärmiljö har högskolan, läraren och studenten ett delat ansvar för att lärande äger rum.”