02 feb 2016 10:58

02 feb 2016 10:58

Ny grupp för forskning

FÖRETAGANDE

Högskolan i Skövde har fått en ny forskningsgrupp, ”Professionella redovisningspraktiker och hållbarhet” inom forskningsspecialiseringen ”Framtidens företagande”.

Forskningsgruppen är inriktad mot att studera praktiker för redovisning, revision och tillsyn utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Gruppens mål är att vara nationellt ledande inom forskning om redovisning och förtroende.

Gruppen har i dag fem medlemmar och leds av docent Inga-Lill Johansson.

Högskolan i Skövde har fått en ny forskningsgrupp, ”Professionella redovisningspraktiker och hållbarhet” inom forskningsspecialiseringen ”Framtidens företagande”.

Forskningsgruppen är inriktad mot att studera praktiker för redovisning, revision och tillsyn utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Gruppens mål är att vara nationellt ledande inom forskning om redovisning och förtroende.

Gruppen har i dag fem medlemmar och leds av docent Inga-Lill Johansson.