02 feb 2016 17:06

02 feb 2016 18:00

Sparkrav på hemvården

SKÖVDE: Efter flera år med stora miljonunderskott

Hemvården i Skövde kommuns regi gick preliminärt med ett underskott på 15 miljoner kronor i fjol.
Nu väntar kraftiga sparåtgärder där organisationen kan komma att krympas med 10–15 årsarbetare.

Överläggningar mellan arbetsgivaren och Kommunal inleddes under januari. Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen planeras kraftiga förändringar.

– Vi måste ta krafttag för att komma till rätta med underskotten, säger han,

För stor kostym

Enligt honom är fortfarande organisationen för stor efter att hemvården öppnat för privat konkurrens. Privata entreprenörer står i dag för 22–23 procent av hemvården i Skövde, men kommunens egen organisation har enligt sektorschefen Per Granath gått back i flera år.

– Vi har hittills hanterat det inom ramen för sektorns totala budget, men nu måste vi minska kostnaderna. Vi har för hög personalvolym och långsiktigt kan 10–15 årsarbeten behöva försvinna, säger Per Granath.

Kommer det innebära uppsägningar?

– Nej, vi kommer att hantera det inom bemanningspoolen.

I åtgärdspaketet föreslås flera åtgärder:

Ett nytt digital planeringsverktyg har införts.

En enhetschef har anställts och under 2016 anställs ytterligare två. Hemvårdsområdena ska bli fler, men mindre.

Organisationen ska ställas om för att bli mer flexibel.

– Vi måste jobba för att få upp produktiviteten och använda personalresurserna bättre. Med styrning, ledning och uppföljning ska vi bli mer flexibla för att möta upp- och nedgångar i behovet från brukarna. Vi ska jobba smartare utan att tumma på kvaliteten, säger Jonas Engelbrektsson.

Ett förslag är att arbetsuppgifter som tvätt, städ och inköp kan samlas till en särskild grupp.

Jonas Engelbrektsson säger att man vill koncentrera resurser till brukarnas behov, det vill säga främst till morgon och kvällar.

– Vi vill bättre utnyttja årsarbetstiden och det kan innebära schemaförändringar.

Kan det innebära delade turer?

– Där får du dra dina slutsatser själv, säger Jonas Engelbrektsson.

Kommunal oroat

Kommunals ordförande i Skövde, Anita Nilsson, säger helt nej till delade turer.

– Årsarbetstiden ger redan i dag arbetsgivaren utrymme att vara mer flexibel, men det har man inte använt sig av, säger Nilsson, som oroas av signalerna från ledningen.

– Inom hemvården har vi en grupp som redan är starkt styrd till bundet arbete. Många känner i dag att de har svårt att orka med att arbeta heltid och sjukfrånvaron är sedan länge hög.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har inletts. Facket vill nu se djupare risk- och konsekvensanalyser och mer information.

– Vi undrar varför det läcker så mycket pengar. Kanske är det fel på budgeten och att hemvården får för lite pengar. Vi är mycket oroade över hur det kan påverka våra medlemmar.

Överläggningar mellan arbetsgivaren och Kommunal inleddes under januari. Enligt Jonas Engelbrektsson, avdelningschef inom äldreomsorgen planeras kraftiga förändringar.

– Vi måste ta krafttag för att komma till rätta med underskotten, säger han,

För stor kostym

Enligt honom är fortfarande organisationen för stor efter att hemvården öppnat för privat konkurrens. Privata entreprenörer står i dag för 22–23 procent av hemvården i Skövde, men kommunens egen organisation har enligt sektorschefen Per Granath gått back i flera år.

– Vi har hittills hanterat det inom ramen för sektorns totala budget, men nu måste vi minska kostnaderna. Vi har för hög personalvolym och långsiktigt kan 10–15 årsarbeten behöva försvinna, säger Per Granath.

Kommer det innebära uppsägningar?

– Nej, vi kommer att hantera det inom bemanningspoolen.

I åtgärdspaketet föreslås flera åtgärder:

Ett nytt digital planeringsverktyg har införts.

En enhetschef har anställts och under 2016 anställs ytterligare två. Hemvårdsområdena ska bli fler, men mindre.

Organisationen ska ställas om för att bli mer flexibel.

– Vi måste jobba för att få upp produktiviteten och använda personalresurserna bättre. Med styrning, ledning och uppföljning ska vi bli mer flexibla för att möta upp- och nedgångar i behovet från brukarna. Vi ska jobba smartare utan att tumma på kvaliteten, säger Jonas Engelbrektsson.

Ett förslag är att arbetsuppgifter som tvätt, städ och inköp kan samlas till en särskild grupp.

Jonas Engelbrektsson säger att man vill koncentrera resurser till brukarnas behov, det vill säga främst till morgon och kvällar.

– Vi vill bättre utnyttja årsarbetstiden och det kan innebära schemaförändringar.

Kan det innebära delade turer?

– Där får du dra dina slutsatser själv, säger Jonas Engelbrektsson.

Kommunal oroat

Kommunals ordförande i Skövde, Anita Nilsson, säger helt nej till delade turer.

– Årsarbetstiden ger redan i dag arbetsgivaren utrymme att vara mer flexibel, men det har man inte använt sig av, säger Nilsson, som oroas av signalerna från ledningen.

– Inom hemvården har vi en grupp som redan är starkt styrd till bundet arbete. Många känner i dag att de har svårt att orka med att arbeta heltid och sjukfrånvaron är sedan länge hög.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har inletts. Facket vill nu se djupare risk- och konsekvensanalyser och mer information.

– Vi undrar varför det läcker så mycket pengar. Kanske är det fel på budgeten och att hemvården får för lite pengar. Vi är mycket oroade över hur det kan påverka våra medlemmar.