02 feb 2016 09:57

02 feb 2016 09:57

Tre studenter avstängda

HÖGSKOLAN

Tre studenter på Högskolan i Skövde har stängts av under en månad för att ha fuskat.

Två av studenterna hade skrivit av andra studenters uppgifter till hemtentor, och presenterade svaren som sina egna.

Den tredje hade plagierat material till en inlämningsuppgift.

Vid rättningen upptäckte läraren att studentens rapport till stora delar var en kopia av en tidigare inlämnad rapport av en kurskamrat.

Två av studenterna hade skrivit av andra studenters uppgifter till hemtentor, och presenterade svaren som sina egna.

Den tredje hade plagierat material till en inlämningsuppgift.

Vid rättningen upptäckte läraren att studentens rapport till stora delar var en kopia av en tidigare inlämnad rapport av en kurskamrat.