03 feb 2016 16:10

03 feb 2016 16:10

Bättre upplevelse av e-sport

SKÖVDE: Forskningsprojekt

Forskare i Skövde ska undersöka och analysera e-sport ur ett åskådarperspektiv för att upplevelsen ska bli mer positiv.

E-sport är ett begrepp för tävlingar som sker via datorer eller spelkonsoler, där tävlanden spelar mot varandra. Det är en växande publiksport som förra året engagerade 188 miljoner åskådare världen över.

Sporten är även populär i Sverige, vilket syns inte minst genom att matcherna de senaste åren visats på större tv-kanaler, och genom att e-sport i dag ingår som ett ämne på vissa gymnasieskolor.

– Syftet med vårt projekt är att undersöka, analysera och utvärdera ett åskådarperspektiv på e-sport. Det betyder bland annat att vi vill hitta de faktorer som bidrar till att göra e-sport till en positiv åskådarupplevelse, berättar projektledaren och forskaren Jana Rambusch.

Projektet, som delfinansieras av Västra Götalandsregionen, är ett samarbete mellan högskolan och dataspelsföretaget Stunlock studios samt ytterligare två parter, Tarhead studio och Folkuniversitetet.

E-sport är ett begrepp för tävlingar som sker via datorer eller spelkonsoler, där tävlanden spelar mot varandra. Det är en växande publiksport som förra året engagerade 188 miljoner åskådare världen över.

Sporten är även populär i Sverige, vilket syns inte minst genom att matcherna de senaste åren visats på större tv-kanaler, och genom att e-sport i dag ingår som ett ämne på vissa gymnasieskolor.

– Syftet med vårt projekt är att undersöka, analysera och utvärdera ett åskådarperspektiv på e-sport. Det betyder bland annat att vi vill hitta de faktorer som bidrar till att göra e-sport till en positiv åskådarupplevelse, berättar projektledaren och forskaren Jana Rambusch.

Projektet, som delfinansieras av Västra Götalandsregionen, är ett samarbete mellan högskolan och dataspelsföretaget Stunlock studios samt ytterligare två parter, Tarhead studio och Folkuniversitetet.