03 feb 2016 13:43

04 feb 2016 15:09

Färre anmälningar till Skolinspektionen

SKÖVDE: Barn- och utbildningsnämnden

Antalet anmälningar till Skolinspektionen minskade andra halvåret 2015. Från första halvårets elva till fem.

Under andra halvåret 2015 gjordes fem anmälningar av vårdnadshavare i Skövde kommun till Skolinspektionen. Första halvåret var det elva och andra halvåret 2014 var det nio. Av de fem handlar tre om rätt till stödinsatser, en om kränkning och en om tillsynsansvar.

– Två ärenden har avslutats och ett har avskrivits. De övriga är pågående, i ett av dem har vi fått ett förläggande och det kommer Skolinspektionen att följa upp, säger Emma Hellman, jurist på Skövde kommun.

Tydligare riktlinjer inom organisationen, till exempel för kränkningar, och tydligare arbete med åtgärdsprogram för särskilt stöd ses som orsaker till minskningen.

Under andra halvåret 2015 gjordes fem anmälningar av vårdnadshavare i Skövde kommun till Skolinspektionen. Första halvåret var det elva och andra halvåret 2014 var det nio. Av de fem handlar tre om rätt till stödinsatser, en om kränkning och en om tillsynsansvar.

– Två ärenden har avslutats och ett har avskrivits. De övriga är pågående, i ett av dem har vi fått ett förläggande och det kommer Skolinspektionen att följa upp, säger Emma Hellman, jurist på Skövde kommun.

Tydligare riktlinjer inom organisationen, till exempel för kränkningar, och tydligare arbete med åtgärdsprogram för särskilt stöd ses som orsaker till minskningen.