03 feb 2016 10:22

03 feb 2016 10:39

Fler får gonorré

SJUKVÅRD

205 fall av könssjukdomen gonorré anmäldes i Västra Götaland under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med de senaste åren är det en rejäl ökning. 2011 anmäldes 99 fall, åren därpå handlade det om 113 respektive 127. Under 2014 var siffran 141.

Procentuellt var ökningen förra året drygt 45 procent. I hela landet handlade det om 1 681 fall, under 2014 anmäldes 1 336 fall.

– Människor skyddar sig inte mot könssjukdomar på samma sätt längre. I samband med hiv/aids-epidemin under 1980-talet var vi mer noggranna med kondomanvändning under många år, säger epidemiolog Inga Velicko till Nyhetsbyrån Siren.

Jämfört med de senaste åren är det en rejäl ökning. 2011 anmäldes 99 fall, åren därpå handlade det om 113 respektive 127. Under 2014 var siffran 141.

Procentuellt var ökningen förra året drygt 45 procent. I hela landet handlade det om 1 681 fall, under 2014 anmäldes 1 336 fall.

– Människor skyddar sig inte mot könssjukdomar på samma sätt längre. I samband med hiv/aids-epidemin under 1980-talet var vi mer noggranna med kondomanvändning under många år, säger epidemiolog Inga Velicko till Nyhetsbyrån Siren.