03 feb 2016 11:06

03 feb 2016 11:06

Misstänks ha folkbokfört sig på annan adress

SKÖVDE: Kommunen har anmält sju familjer till Skatteverket

Skövde kommun har anmält sju familjer till Skatteverket efter anmälningar om att de folkbokfört sig på annan adress.
– I syfte att hamna närmare den skola de vill att sitt barn ska bli erbjuden plats på, säger Gustaf Olsson, sektorchef barn och utbildning.

När Skövde kommun placerar barn i förskoleklass går man nu enligt ett nytt system som följer Skollagen och då är det närhetsprincipen som ligger till grund. Skövde kommun skickar ut ett erbjudande om skolplacering. Vårdnadshavare kan tacka ja eller nej och ansöka om annan plats.

Tilldelningen för hösten görs utifrån folkbokföringen 14 januari 2016.

– Efter det har vi fått in en anmälan från privatperson om att folk folkbokfört sig på annan plats än de bor, i syfte att hamna närmare den skola de vill att sitt barn ska bli erbjuden, säger Gustaf Olsson, sektorchef barn och utbildning.

– I och med att vi fått en anmälan så har vi skyldighet att gå vidare med den. Vilket då innebär att vi har anmält sju familjer, där det kan finnas misstanke, till Skatteverket. Vi gjorde också så, för att vara schyssta mot individerna, att vi underrättade dem om att vi fått in en anmälan och att vi skulle göra en anmälan mot dem innan den gick i väg, säger Gustaf Olsson som säger att det har en koppling till Käpplundaområdet.

Anmälan till Skatteverket gjordes den 29 januari.

– Jag har pratat med Skatteverket och om man folkbokför sig på en plats där man inte tillbringar sin dygnsvila, så kan det vara ett brott mot folkbokföringslagen. Vi som kommun kan inte gå ut och spana, det får vi inte. Skatteverket kommer att göra en utredning var de här familjerna bor, säger Emma Hellman, jurist på Skövde kommun.

När Skövde kommun placerar barn i förskoleklass går man nu enligt ett nytt system som följer Skollagen och då är det närhetsprincipen som ligger till grund. Skövde kommun skickar ut ett erbjudande om skolplacering. Vårdnadshavare kan tacka ja eller nej och ansöka om annan plats.

Tilldelningen för hösten görs utifrån folkbokföringen 14 januari 2016.

– Efter det har vi fått in en anmälan från privatperson om att folk folkbokfört sig på annan plats än de bor, i syfte att hamna närmare den skola de vill att sitt barn ska bli erbjuden, säger Gustaf Olsson, sektorchef barn och utbildning.

– I och med att vi fått en anmälan så har vi skyldighet att gå vidare med den. Vilket då innebär att vi har anmält sju familjer, där det kan finnas misstanke, till Skatteverket. Vi gjorde också så, för att vara schyssta mot individerna, att vi underrättade dem om att vi fått in en anmälan och att vi skulle göra en anmälan mot dem innan den gick i väg, säger Gustaf Olsson som säger att det har en koppling till Käpplundaområdet.

Anmälan till Skatteverket gjordes den 29 januari.

– Jag har pratat med Skatteverket och om man folkbokför sig på en plats där man inte tillbringar sin dygnsvila, så kan det vara ett brott mot folkbokföringslagen. Vi som kommun kan inte gå ut och spana, det får vi inte. Skatteverket kommer att göra en utredning var de här familjerna bor, säger Emma Hellman, jurist på Skövde kommun.