03 feb 2016 12:11

03 feb 2016 12:11

Nej till badstrand

KULTUR OCH FRITID

Sverigedemokraterna lämnade i höstas in en motion om att bygga ut den lilla stranden vid Karstorpssjön för att göra den badvänligare.

Detta säger dock kultur- och fritidsnämnden nej till. Insatsen skulle kräva för stora resurser, området är för besvärligt.

– Häller vi dit ett lass sand rinner det ut i sjön nästa gång det regnar, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Eneroth (L).

Man kommer således föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Detta säger dock kultur- och fritidsnämnden nej till. Insatsen skulle kräva för stora resurser, området är för besvärligt.

– Häller vi dit ett lass sand rinner det ut i sjön nästa gång det regnar, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Eneroth (L).

Man kommer således föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.