03 feb 2016 11:54

03 feb 2016 11:54

Söker kulturkonferens

KULTUR OCH FRITID

Till hösten kan 500–600 kommunala kulturtjänstemän att invadera Skövde.

Kultur- och fritid har ansökt om att få arrangera Sveriges kommuners och landstings (SKL) kulturdagar i år. Förra året arrangerades konferens i Karlstad i mitten av oktober.

Aktuell lokal att hålla konferensen i är Kulturhuset i första hand och Arena Skövde i andra hand.

– Vi har aldrig haft konferensen här, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Eneroth (L).

Kultur- och fritid har ansökt om att få arrangera Sveriges kommuners och landstings (SKL) kulturdagar i år. Förra året arrangerades konferens i Karlstad i mitten av oktober.

Aktuell lokal att hålla konferensen i är Kulturhuset i första hand och Arena Skövde i andra hand.

– Vi har aldrig haft konferensen här, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Eneroth (L).