04 feb 2016 06:00

04 feb 2016 06:00

Fick statlig bidrag för mosképrojektet

SKÖVDE: SST ställer frågor om mosképlanerna

BIDRAG. För 15 år sedan fick mosképrojektet statligt bidrag. Men någon moské har ännu inte byggts och Nämnden för statlig stöd till trossamfund (SST) undrar vad som händer. Yüksel Peker i Stiftelsen Skövde moské uppger nu att byggstarten kan bli om ett par månader.

Projektet med att bygga en moské i Skövde har pågått i många år och vid flera tillfällen har byggstarten varit på gång, men hela tiden har det kommit besked om att allt är framflyttat.

Nytt bygglov

Men i våras lämnade Stiftelsen för Skövde moské in en ny bygglovsansökan för en moské mellan Karstorpsrondellen och sjuk­huset och i slutet av maj beviljade byggnadsnämnden i Skövde bygglov.

Fick bidrag

Det handlar om en moské på drygt 400 kvadratmeter med en 28 meter hög minaret.

Kostnaden är beräknad till cirka 15 miljoner kronor, enligt tidigare uppgifter.

I samband med att bygglovet beviljades sade stiftelsens Yüksel Peker att förhoppningen var att byggnationen skulle komma i gång efter sommaren 2015.

Vill ha svar

Men fortfarande har ingenting hänt och nu kommer frågor från Åke Göransson, generalsekreterare vid SST. Han vill veta statusen på moskébygget, vem som äger och förvaltar fastigheten där moskén ska byggas, hur planerna ser ut för projektet och vem som idag ansvarar för det bidrag som utbetalats till projektet?

”Ovanligt”

SST och Göransson syftar på det lokalbidrag på 147 000 kronor som Skövde Muslimska kulturförening beviljades redan 1999, varav 117 600 kronor betalades ut till föreningen 2001.

– Egentligen sträcker sig förfrågan bara i två år, men i detta fallet har man begärt och fått förlängning flera gånger, säger Max Stockman, handläggare vid SST.

– Det är i och för sig enligt reglerna men det är ovanligt att det går så många år utan att ett bygge kommer i gång.

SST bevakar att det blir en byggnation annars blir föreningen återbetalningsskyldig.

I Yüksel Pekers svar till SST förklarar han att det varit många turer i ärendet genom åren, fram för allt gällande finansieringen.

Bland annat detta ledde till ett mindre projekt än det var tänkt från början.

Start inom kort

Men nu har stiftelsen enligt uppgift från Peker fått klartecken från en huvudfinansiär.

Detta innebär att bygget förhoppningsvis kan starta om ett par månader säger Peker i det skriftliga svaret till SST.

I så fall kan moskén stå färdig under 2017.

SLA har sökt Yüksel Peker för en kommentar, dock utan framgång.

Projektet med att bygga en moské i Skövde har pågått i många år och vid flera tillfällen har byggstarten varit på gång, men hela tiden har det kommit besked om att allt är framflyttat.

Nytt bygglov

Men i våras lämnade Stiftelsen för Skövde moské in en ny bygglovsansökan för en moské mellan Karstorpsrondellen och sjuk­huset och i slutet av maj beviljade byggnadsnämnden i Skövde bygglov.

Fick bidrag

Det handlar om en moské på drygt 400 kvadratmeter med en 28 meter hög minaret.

Kostnaden är beräknad till cirka 15 miljoner kronor, enligt tidigare uppgifter.

I samband med att bygglovet beviljades sade stiftelsens Yüksel Peker att förhoppningen var att byggnationen skulle komma i gång efter sommaren 2015.

Vill ha svar

Men fortfarande har ingenting hänt och nu kommer frågor från Åke Göransson, generalsekreterare vid SST. Han vill veta statusen på moskébygget, vem som äger och förvaltar fastigheten där moskén ska byggas, hur planerna ser ut för projektet och vem som idag ansvarar för det bidrag som utbetalats till projektet?

”Ovanligt”

SST och Göransson syftar på det lokalbidrag på 147 000 kronor som Skövde Muslimska kulturförening beviljades redan 1999, varav 117 600 kronor betalades ut till föreningen 2001.

– Egentligen sträcker sig förfrågan bara i två år, men i detta fallet har man begärt och fått förlängning flera gånger, säger Max Stockman, handläggare vid SST.

– Det är i och för sig enligt reglerna men det är ovanligt att det går så många år utan att ett bygge kommer i gång.

SST bevakar att det blir en byggnation annars blir föreningen återbetalningsskyldig.

I Yüksel Pekers svar till SST förklarar han att det varit många turer i ärendet genom åren, fram för allt gällande finansieringen.

Bland annat detta ledde till ett mindre projekt än det var tänkt från början.

Start inom kort

Men nu har stiftelsen enligt uppgift från Peker fått klartecken från en huvudfinansiär.

Detta innebär att bygget förhoppningsvis kan starta om ett par månader säger Peker i det skriftliga svaret till SST.

I så fall kan moskén stå färdig under 2017.

SLA har sökt Yüksel Peker för en kommentar, dock utan framgång.