04 feb 2016 21:27

04 feb 2016 22:05

Här stoppas asylboendet

BILLINGEHUS: Migrationsverket var redo för avtal om 650 platser

Allt var klart för att Hotell Billingehus skulle bli ett asylboende. Migrationsverket hade besiktigat hotellet och var redo att skriva avtal om 650 platser. Då stoppade norske ägaren Asmund Haare planerna.

Ryktena om att Billingehus skulle ställas om till ett boende för asylsökande snurrade under slutet av 2015.

Hotellet har också varit aktuellt för Migrationsverket under hela hösten, men SLA kan i dag visa att det verkligen blev skarpt läge i december.

– Det är Migrationsverkets upphandlingsenhet som skriver avtalen, men som vi uppfattade det var allt klart för att skriva på, säger Linda Norlin, enhetschefs vid Migrationsverket i Mariestad.

Besiktigat och klart

Migrationsverket hade besiktigat anläggningen och i december fanns ett färdigt besiktningsprotokoll.

Den 4 januari gjordes en okulärbesiktning på hotellet. Enligt Linda Norlin planerade Migrationsverket för 650 boendeplatser. Inflyttningen skulle påbörjas den 14 februari och ske successivt. Planen var att slussa in 50-talet asylsökande åt gången parallellt med att hotellet stängde ned sin verksamhet.

Anläggningsboendet skulle drivas av Hero Sverige AB, som sedan tidigare driver flera asylanläggningar. Bolaget är ett dotterbolag till Hero Norge AS som är en stor aktör i det norska asylmottagandet.

Hero skrev i december ett avtal med Host Billingehus AB om att ställa om till asylboende, men den 14 januari beslutade hotellstyrelsen att inte längre godkänna avtalet (se faktaruta till höger).

Migrationsverkets uppgifter stämmer också med den bild av slutförhandlingarna som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) gav vid onsdagens frukostmöte med näringslivet.

En besvikelse

För Migrationsverket blev beskedet att asylboendet inte blir av en besvikelse.

– För oss blev det bakslag. Migrationsverket har ett stort behov av fler platser, totalt i Sverige handlar det om 100 000 platser. Billingehus hade varit viktigt, säger Linda Norlin.

– Vi hade kunnat ersätta många av de tillfälliga säsongsplatser (bland annat campingar) som löper ut i mars och april. Där har vi stort behov av att få fram andra platser.

Kan bli aktuellt igen

Alliansen i Skövde kommun är muntligen överens med First Hotells ägare Asmund Haare om gemsam satsning på Billingen och på hotellet. Några bindande avtal eller politiska beslut är fortfarande inte klara.

Om uppgörelsen skulle falla, blir då Billingehus aktuell som ett asylboende igen?

– Det är ju egentligen en fråga för Hero att svara på, men Migrationsverket är intresserade av alla platser som blir aktuella, säger Norlin.

Ryktena om att Billingehus skulle ställas om till ett boende för asylsökande snurrade under slutet av 2015.

Hotellet har också varit aktuellt för Migrationsverket under hela hösten, men SLA kan i dag visa att det verkligen blev skarpt läge i december.

– Det är Migrationsverkets upphandlingsenhet som skriver avtalen, men som vi uppfattade det var allt klart för att skriva på, säger Linda Norlin, enhetschefs vid Migrationsverket i Mariestad.

Besiktigat och klart

Migrationsverket hade besiktigat anläggningen och i december fanns ett färdigt besiktningsprotokoll.

Den 4 januari gjordes en okulärbesiktning på hotellet. Enligt Linda Norlin planerade Migrationsverket för 650 boendeplatser. Inflyttningen skulle påbörjas den 14 februari och ske successivt. Planen var att slussa in 50-talet asylsökande åt gången parallellt med att hotellet stängde ned sin verksamhet.

Anläggningsboendet skulle drivas av Hero Sverige AB, som sedan tidigare driver flera asylanläggningar. Bolaget är ett dotterbolag till Hero Norge AS som är en stor aktör i det norska asylmottagandet.

Hero skrev i december ett avtal med Host Billingehus AB om att ställa om till asylboende, men den 14 januari beslutade hotellstyrelsen att inte längre godkänna avtalet (se faktaruta till höger).

Migrationsverkets uppgifter stämmer också med den bild av slutförhandlingarna som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) gav vid onsdagens frukostmöte med näringslivet.

En besvikelse

För Migrationsverket blev beskedet att asylboendet inte blir av en besvikelse.

– För oss blev det bakslag. Migrationsverket har ett stort behov av fler platser, totalt i Sverige handlar det om 100 000 platser. Billingehus hade varit viktigt, säger Linda Norlin.

– Vi hade kunnat ersätta många av de tillfälliga säsongsplatser (bland annat campingar) som löper ut i mars och april. Där har vi stort behov av att få fram andra platser.

Kan bli aktuellt igen

Alliansen i Skövde kommun är muntligen överens med First Hotells ägare Asmund Haare om gemsam satsning på Billingen och på hotellet. Några bindande avtal eller politiska beslut är fortfarande inte klara.

Om uppgörelsen skulle falla, blir då Billingehus aktuell som ett asylboende igen?

– Det är ju egentligen en fråga för Hero att svara på, men Migrationsverket är intresserade av alla platser som blir aktuella, säger Norlin.

Haare utnyttjade klausul med vetorätt

I bilden ovan ser ni styrelsebeslutet som stoppade planerna på boende för asylsökande vid Billinghus. SLA begärde på torsdagen ut det hos Migrationsverket.

Där framgår att Host Billingehus AB den 16 december hade tecknat ett avtal med Hero Sverige AB, som driver boenden för asylsökande. Avtalstexten framgår inte här, men syftet var att låta Hero skriva avtal med Migrationsverket om att ställa om hotellet till ett tillfälligt anläggningsboende.

Avtalet innehöll en klausul som gav hotellstyrelsen vetorätt. Det är den möjligheten som norske ägaren Asmund Haare här utnyttjar med formuleringen ”icke godtjenne avtalen”.

Därmed ges Hero Sverige AB inte tillgång till Billingehus och de fick i stället avbryta sina förhandlingar med Migrationsverket.

Noterbart är att beslutet är felaktigt daterat med 2015 i stället för 2016.

Källa: