04 feb 2016 14:49

04 feb 2016 14:49

Inspektörer hittade smuts i skolor

MILJÖ: Inspektioner

Dålig ventilation och smuts i lokalerna. Det hittade miljösamverkans inspektörer när de nyligen kontrollerade 58 skolor.

Ventilation, städning och tobakslagen stod på programmet när inspektörer från miljösamverkan kom på besök. Det visade sig att en del skolor inte har det luftflöde som behövs för det antal personer som vistas i lokalerna samt att några skolor inte hade godkända obligatoriska ventilationskontroller. I en del skolor hittade inspektörerna damm och smuts på golv och på hyllor och skåp, och det var smutsigt i många idrottshallar.

– När hallarna används på kvällar så bör man städa en extra gång, säger Ulf Eriksson, (C), ordförande i miljönämnden.

De flesta skolor har en tobakspolicy. De 58 skolorna finns i Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro. Inspektionerna genererade inga förelägganden.

Ventilation, städning och tobakslagen stod på programmet när inspektörer från miljösamverkan kom på besök. Det visade sig att en del skolor inte har det luftflöde som behövs för det antal personer som vistas i lokalerna samt att några skolor inte hade godkända obligatoriska ventilationskontroller. I en del skolor hittade inspektörerna damm och smuts på golv och på hyllor och skåp, och det var smutsigt i många idrottshallar.

– När hallarna används på kvällar så bör man städa en extra gång, säger Ulf Eriksson, (C), ordförande i miljönämnden.

De flesta skolor har en tobakspolicy. De 58 skolorna finns i Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro. Inspektionerna genererade inga förelägganden.