04 feb 2016 14:12

04 feb 2016 14:12

Livsmedelsfusket breder ut sig

MILJÖ: Omvärlden

Miljönämnden fokuserar på fusk och gifter.

På det senaste mötet med miljönämnden fanns omvärldsbevakningen med som ett ärende.

I bevakningen finns de faktorer med som påverkar miljöarbetet i kommunerna, bland annat natur, klimatförändringar och vattenfrågor.

– Vi blir bättre på att göra omvärldsbevakningar och på så sätt få reda på vad vi behöver bli bättre på, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

I det aktuella dokumentet, som ska gälla som underlag inför plan och budget 2017–2019, poängteras giftfri miljö för framför allt barn, och även livsmedelsfusk.

– När det gäller livsmedelsfusket har vi utbildat två inspektörer, och totalt har 800 i landet utbildats för att veta var fallgroparna finns. Fusket breder ut sig eftersom det finns pengar att tjäna och straffen är låga.

På det senaste mötet med miljönämnden fanns omvärldsbevakningen med som ett ärende.

I bevakningen finns de faktorer med som påverkar miljöarbetet i kommunerna, bland annat natur, klimatförändringar och vattenfrågor.

– Vi blir bättre på att göra omvärldsbevakningar och på så sätt få reda på vad vi behöver bli bättre på, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

I det aktuella dokumentet, som ska gälla som underlag inför plan och budget 2017–2019, poängteras giftfri miljö för framför allt barn, och även livsmedelsfusk.

– När det gäller livsmedelsfusket har vi utbildat två inspektörer, och totalt har 800 i landet utbildats för att veta var fallgroparna finns. Fusket breder ut sig eftersom det finns pengar att tjäna och straffen är låga.