04 feb 2016 14:51

04 feb 2016 14:51

Ökade problem med tillgängligheten

SKARABORG: Fler ärenden hos patientnämnden

Östra patientnämnden tog emot 1 162 ärenden under 2015 och de flesta rörde sjukhusen.
– Mycket handlar om bristande tillgänglighet, säger nämndens ordförande Karin Olofsson (MP).

Antalet ärenden hos patientnämnden, dit patienter kan vända sig med klagomål och synpunkter, ökade med 62 jämfört med 2014. De flesta (716) under 2015 rörde sjukhusen. Av dem handlade knappt hälften (307) om vård och behandling, 163 rörde organisation och tillgänglighet.

– Det handlade främst om vuxenpsykiatrin och ortopeden, medan det knappast varit några på kirurgen eller urologen, säger Helene Ulveborg, en av tre utredare vid kontoret som numera finns i Skövde.

Tillgängligheten

Det finns även tillgänglighetsproblem vid Bup, barn- och ungdomspsykiatrin, och i det fallet har nämnden agerat politiskt. I ett brev till sjukhusstyrelsen, östra hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsstyrelsen beskriver patientnämnden läget och konstaterar att de inkomna klagomålen främst rör långa väntetider till läkarbesök och behandling.

– Vi har påtalat att de behöver hjälp, säger vice ordföranden Anna Sundström (S).

Ärendena som rör sjukhusen ökade med 14 procent förra året. För primärvården var ökningen 34 procent. Jämfört med året innan var det fler fall angående vård och behandling. Den offentliga sidan hade blivit bättre på kommunikation, medan de privata var sämre. Angående organisation och tillgänglighet var förhållandet det motsatta.

– Många uppfattar att det är svårt att komma fram på telefon samt att få en fast läkarkontakt, säger utredaren Carina Gustavsson.

I 466 av de 1 162 ärendena tog utredaren kontakt med vårdgivaren. Parterna, nämnden och de olika vårdgivarna, har regelbunden kontakt.

Nio procent fler

I hela regionen handlade det om 5 689 ärenden under 2015, vilket var en ökning med nio procent (5,6 procent hos östra patientnämnden). Det var fler kvinnor än män som hörde av sig till nämnderna, varför finns det inga säkra svar på.

– De har annan vårdkonsumtion, kvinnor blir kanske inte lika sedda och kan uppleva att de får en annan vård, funderar Carina Gustavsson.

Antalet ärenden hos patientnämnden, dit patienter kan vända sig med klagomål och synpunkter, ökade med 62 jämfört med 2014. De flesta (716) under 2015 rörde sjukhusen. Av dem handlade knappt hälften (307) om vård och behandling, 163 rörde organisation och tillgänglighet.

– Det handlade främst om vuxenpsykiatrin och ortopeden, medan det knappast varit några på kirurgen eller urologen, säger Helene Ulveborg, en av tre utredare vid kontoret som numera finns i Skövde.

Tillgängligheten

Det finns även tillgänglighetsproblem vid Bup, barn- och ungdomspsykiatrin, och i det fallet har nämnden agerat politiskt. I ett brev till sjukhusstyrelsen, östra hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsstyrelsen beskriver patientnämnden läget och konstaterar att de inkomna klagomålen främst rör långa väntetider till läkarbesök och behandling.

– Vi har påtalat att de behöver hjälp, säger vice ordföranden Anna Sundström (S).

Ärendena som rör sjukhusen ökade med 14 procent förra året. För primärvården var ökningen 34 procent. Jämfört med året innan var det fler fall angående vård och behandling. Den offentliga sidan hade blivit bättre på kommunikation, medan de privata var sämre. Angående organisation och tillgänglighet var förhållandet det motsatta.

– Många uppfattar att det är svårt att komma fram på telefon samt att få en fast läkarkontakt, säger utredaren Carina Gustavsson.

I 466 av de 1 162 ärendena tog utredaren kontakt med vårdgivaren. Parterna, nämnden och de olika vårdgivarna, har regelbunden kontakt.

Nio procent fler

I hela regionen handlade det om 5 689 ärenden under 2015, vilket var en ökning med nio procent (5,6 procent hos östra patientnämnden). Det var fler kvinnor än män som hörde av sig till nämnderna, varför finns det inga säkra svar på.

– De har annan vårdkonsumtion, kvinnor blir kanske inte lika sedda och kan uppleva att de får en annan vård, funderar Carina Gustavsson.