04 feb 2016 12:30

04 feb 2016 15:50

Plan för Skövde har stora miljöbrister

– Vi ser en del brister.
Det säger Ulf Eriksson, (C), ordförande i miljönämnden, om den fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde som nämnden nu sagt sitt om.

Ulf Eriksson, (C), uttrycker sig försiktigt när han säger ”en del brister”, för vid en genomläsning av remissvaret från miljönämnden till kommunstyrelsen så radas punkt efter punkt upp där nämnden anser att planen bör förbättras.

– Ibland känns det som Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, blir en liten bilaga som man inte fäster så mycket allvar vid, säger Ulf Eriksson.

– MKB:n kan utvecklas, och den ska noga berätta om hur planen påverkar miljön. Som den ser ut nu är det mer fokus på produktion, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

– Buller är den miljöförorening som är svårast att hantera. I planen har man bara tagit hänsyn till vägbuller, men området innehåller även järnvägen, säger Ulf Eriksson.

– Vi har också lyft fram att det finns genomfartstrafik i området och planen måste ha ett långsiktigt perspektiv. Planen sträcker sig till 2025 men vi vill se det här på mycket längre sikt. Vi trycker på långsiktigheten när det gäller allt, eftersom planen kommer att gälla i 100, 120 år framöver.

Nämnden anser också att det saknas strategier för hur genomfartstrafiken ska kunna minska och upphöra.

Man trycker även på vattenfrågan och menar att lösningar för den måste finnas redan i översiktsplanen. Nämnden anser inte heller att det framgår hur planen påverkar VA-anläggningen. Man har även synpunkter på hur luften hanteras.

– Trafiken är den stora miljöförstöraren i centrala Skövde och man måste också ta hänsyn till närheten till industrier, säger Ulf Eriksson.

I remissvaret menar nämnden att det måste finnas åtgärder och strategier för att klara miljökvalitetsmålet, och att man inte kan lita på att teknikutveckling med tystare och renare fordon ska lösa problemet.

– Vi vill också lyfta fram de nationella och regionala miljömålen, och folkhälsomålen.

Inte heller när det gäller de områdena ser nämnden att MKB:n håller måttet.

Ulf Eriksson, (C), uttrycker sig försiktigt när han säger ”en del brister”, för vid en genomläsning av remissvaret från miljönämnden till kommunstyrelsen så radas punkt efter punkt upp där nämnden anser att planen bör förbättras.

– Ibland känns det som Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, blir en liten bilaga som man inte fäster så mycket allvar vid, säger Ulf Eriksson.

– MKB:n kan utvecklas, och den ska noga berätta om hur planen påverkar miljön. Som den ser ut nu är det mer fokus på produktion, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

– Buller är den miljöförorening som är svårast att hantera. I planen har man bara tagit hänsyn till vägbuller, men området innehåller även järnvägen, säger Ulf Eriksson.

– Vi har också lyft fram att det finns genomfartstrafik i området och planen måste ha ett långsiktigt perspektiv. Planen sträcker sig till 2025 men vi vill se det här på mycket längre sikt. Vi trycker på långsiktigheten när det gäller allt, eftersom planen kommer att gälla i 100, 120 år framöver.

Nämnden anser också att det saknas strategier för hur genomfartstrafiken ska kunna minska och upphöra.

Man trycker även på vattenfrågan och menar att lösningar för den måste finnas redan i översiktsplanen. Nämnden anser inte heller att det framgår hur planen påverkar VA-anläggningen. Man har även synpunkter på hur luften hanteras.

– Trafiken är den stora miljöförstöraren i centrala Skövde och man måste också ta hänsyn till närheten till industrier, säger Ulf Eriksson.

I remissvaret menar nämnden att det måste finnas åtgärder och strategier för att klara miljökvalitetsmålet, och att man inte kan lita på att teknikutveckling med tystare och renare fordon ska lösa problemet.

– Vi vill också lyfta fram de nationella och regionala miljömålen, och folkhälsomålen.

Inte heller när det gäller de områdena ser nämnden att MKB:n håller måttet.