05 feb 2016 14:22

05 feb 2016 14:22

Åtalade på fri fot

ASSYRISKA-BRANDEN: Avslog överklagande

Åklagaren överklagade tingsrättens beslut att försätta de män som är misstänkta för Assyriska-branden på fri fot i väntan på dom. Men hovrätten ändrar inte beslutet.

Rättegången mot de två män som anlade branden i Assyriska föreningens lokal avslutades i onsdags. I samband med detta sade tingsrätten att männen fortfarande på sannolika skäl är misstänkta för mordbrand, men de försattes på fri fot i avvaktan på dom. Åklagaren ansåg att beslutet om frisläppandet var fel och överklagade till Göta hovrätt där hon yrkade att de skulle häktas. Men hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten, domstolen säger att det saknas skäl att ändra beslutet.

Rättegången mot de två män som anlade branden i Assyriska föreningens lokal avslutades i onsdags. I samband med detta sade tingsrätten att männen fortfarande på sannolika skäl är misstänkta för mordbrand, men de försattes på fri fot i avvaktan på dom. Åklagaren ansåg att beslutet om frisläppandet var fel och överklagade till Göta hovrätt där hon yrkade att de skulle häktas. Men hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten, domstolen säger att det saknas skäl att ändra beslutet.