05 feb 2016 14:45

05 feb 2016 14:45

Beröm och kritik

LIVSMEDEL: Spårbarhet och märkning

Rutiner kring inköp av livsmedel och förpackningar fungerar bra, medan märkningen lämnar en del att önska.

Inspektörer från miljösamverkan har gjort föranmälda kontroller på 14 anläggningar i Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg som tillverkar, förpackar och märker livsmedel. Även kostenheterna ingick. Vid några av besöken kontrollerades även märkning av livsmedel, och det ingick i ett nordiskt projekt om odeklarerade allergener. Resultatet av samtliga kontroller är att kunskaperna och rutinerna kring inköp av förpackningar är mycket goda samt att systemen för spårbarhet fungerar bra. Märkning av livsmedel fungerade inte lika bra, bland annat saknades mängdangivelser.

Inspektörer från miljösamverkan har gjort föranmälda kontroller på 14 anläggningar i Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg som tillverkar, förpackar och märker livsmedel. Även kostenheterna ingick. Vid några av besöken kontrollerades även märkning av livsmedel, och det ingick i ett nordiskt projekt om odeklarerade allergener. Resultatet av samtliga kontroller är att kunskaperna och rutinerna kring inköp av förpackningar är mycket goda samt att systemen för spårbarhet fungerar bra. Märkning av livsmedel fungerade inte lika bra, bland annat saknades mängdangivelser.