05 feb 2016 16:47

05 feb 2016 16:48

Bra arbete ska bli bättre

SKARABORG: Samverkan mellan Skaraborgs sjukhus och högskolan på pränt

Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde ska samverka ännu mer.
– Nu kan vi ta samarbetet ett steg till, säger Svante Lifvergren, kvalitetschef på Skas.

Under januari undertecknades en avsiktsförklaring av de båda parterna. Den innebär bland annat att de båda ska samarbeta genom konkreta projekt för att öka kunskaperna och innovationsförmågan för hälso- och sjukvården i Skaraborg.

Utvecklingen ska ske i samarbete mellan forskare och praktiskt verksamma för att skapa ett hållbart system.

– Oavsett vad vi gör ska kunskaperna ut i verksamheterna. De ska ut i vårdsystemen, så att patienterna har nytta av dem, betonar Svante Lifvergren.

Parterna ska även hjälpas åt i jobbet med att söka externa medel till gemensamma projekt.

Gott samarbete

Svante Lifvergren betonar att det redan finns ett gott samarbete med högskolan. Nu ska det stärkas och bli mer effektivt.

– Det är ett sätt att få det mer systematiskt. Det säkert fler möjligheter till samarbete än de vi har nu, bland annat genom ännu mer gemensam forskning.

Lena Mårtensson, prorektor och professor på högskolan, betonar att det nu blir lättare att få en övergripande bild av samarbetet när det finns på pränt hur jobbet ska ske. Det ska även resultera i ännu fler forskningsområden och nivåer.

– Projekten kan röra sig mellan allt från kandidat- till forskningsnivå.

Hon räknar med att fler områden än vård kommer att bli aktuella.

– Vi kan ha forskningsprojekt som omfattar alla våra områden; IT, teknik, systemutveckling, ekonomi och logisktik är bara några exempel.

Varje halvår ska sjukhusdirektör, rektor och/eller delar av de olika ledningsgrupperna träffas och se över strategier och mål. Sedan ska kontaktpersoner se till att det som blir bestämt utförs och förs ut i organisationerna.

Det ska även bli regelbundna träffar mellan de områdesansvariga. De ska utbyta information och komma med idéer på gemensamma satsningar.

– Det finns säkert fler möjligheter till samarbete. Sedan kan ju även kunskaperna och erfarenheterna kopplas till samarbetet som finns mellan sjukhusen i regionen, säger Svante Lifvergren.

Både Skas och högskolan räknar med att det utökade samarbetet startas så snart som möjligt.

Under januari undertecknades en avsiktsförklaring av de båda parterna. Den innebär bland annat att de båda ska samarbeta genom konkreta projekt för att öka kunskaperna och innovationsförmågan för hälso- och sjukvården i Skaraborg.

Utvecklingen ska ske i samarbete mellan forskare och praktiskt verksamma för att skapa ett hållbart system.

– Oavsett vad vi gör ska kunskaperna ut i verksamheterna. De ska ut i vårdsystemen, så att patienterna har nytta av dem, betonar Svante Lifvergren.

Parterna ska även hjälpas åt i jobbet med att söka externa medel till gemensamma projekt.

Gott samarbete

Svante Lifvergren betonar att det redan finns ett gott samarbete med högskolan. Nu ska det stärkas och bli mer effektivt.

– Det är ett sätt att få det mer systematiskt. Det säkert fler möjligheter till samarbete än de vi har nu, bland annat genom ännu mer gemensam forskning.

Lena Mårtensson, prorektor och professor på högskolan, betonar att det nu blir lättare att få en övergripande bild av samarbetet när det finns på pränt hur jobbet ska ske. Det ska även resultera i ännu fler forskningsområden och nivåer.

– Projekten kan röra sig mellan allt från kandidat- till forskningsnivå.

Hon räknar med att fler områden än vård kommer att bli aktuella.

– Vi kan ha forskningsprojekt som omfattar alla våra områden; IT, teknik, systemutveckling, ekonomi och logisktik är bara några exempel.

Varje halvår ska sjukhusdirektör, rektor och/eller delar av de olika ledningsgrupperna träffas och se över strategier och mål. Sedan ska kontaktpersoner se till att det som blir bestämt utförs och förs ut i organisationerna.

Det ska även bli regelbundna träffar mellan de områdesansvariga. De ska utbyta information och komma med idéer på gemensamma satsningar.

– Det finns säkert fler möjligheter till samarbete. Sedan kan ju även kunskaperna och erfarenheterna kopplas till samarbetet som finns mellan sjukhusen i regionen, säger Svante Lifvergren.

Både Skas och högskolan räknar med att det utökade samarbetet startas så snart som möjligt.